arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare - Växternas utvecklingsbiologi

 • Yrkesroll

  Ärftlighetsforskare

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Institutionen för växtbiologi
Institutionen för Växtbiologi söker en forskare med placering i Uppsala för att undersöka mekanismerna bakom växternas ympbildning. Trots att ympning är en allmänt använd teknik inom trädgårdsodling för att förbättra avkastningen och införa motståndskraft mot sjukdomar har vi begränsad kunskap om ympning och varför man effektivt kan ympa vissa växter men inte andra.

Forskningsmiljö:

Forskartjänsten finansieras av ett startbidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC) och den antagna forskaren kommer att arbeta i Charles Melnyks forskargrupp(https://melnyklab.com/) för en inledande period om två år. Institutionen har sin verksamhet i det nybyggda Biocentrum vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Uppsala är en livlig universitetsstad som ligger nära Stockholm (40 minuter med tåg) och Arlanda flygplats (20 minuter med tåg).

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Syftet med forskare-projektet är att bygga vidare på de senaste upptäckter som gjorts kring ympning (Zhang et al 2022. Current Biology 32 (9):1883-1894; Serivichyaswat et al 2022. Development. 149(5): dev2000079) och tillämpa dessa upptäckter för att bättre förstå varför ympning misslyckas, en process som kallas inkompabilitet. Projektet kommer att jämförba olika transkriptom och genom för att identifiera gener som kan användas för att förbättra ympbildning. Projektet kommer att omfatta flera internationella samarbeten och kommer att fokusera på att förstå betydelsen av själv/ickesjälvigenkänning, vävnadsregeneration och stressreaktioner för att bättre förstå hur växter ympas.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en doktorsexamen inom växtutvecklingsbiologi, växtgenetik eller växtmolekylärbiologi. Minst två års postdoktoral erfarenhet krävs också inom växtbiologi som involverar ympning, regenerering eller vaskulär biologi. Den sökande bör ha en stark meritlista av publikationer med flera förstaförfattarmanuskript publicerade. Arbete med Arabidopsis thaliana är meriterande. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska är en förutsättning liksom en förmåga att bedriva oberoende forskning, ta initiativ, ställa relevanta vetenskapliga frågor, och interagera med andra forskare. Prov på tidigare internationella samarbeten och internationella konferenspresentationer är också mycket önskvärt.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) CV inklusive publikationslista, (2) beskrivning av forskningserfarenhet, 3) motivationsbrev och (4) namn på två till tre referenspersoner.

Placering:

Uppsala.

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-09-30.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat