arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare – med inriktning logistik/transporteffektivitet

 • Yrkesroll

  Logistiker

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  7 januari

Om jobbet

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. Vi är cirka 240 medarbetare och har en årlig omsättning på omkring 280 miljoner kronor. Huvudkontoret finns i Linköping medan övriga kontor finns i Stockholm, Göteborg och Lund. 

VTI utökar nu sin verksamhet genom rekryteringar av flera forskare med placering i Lund där kontoret ligger precis intill Centralstationen. Här finns en väl etablerad och dynamisk forskningsmiljö med kollegor inom flera olika discipliner. Kanske snart även du?

Till enheten Trafikanalys och Logistik (TAL) söker vi en forskare inom logistik/transporteffektivitet med fokus på transportsystemens långsiktiga funktion.  Enheten har ca 35 forskare, utredare och doktorander och arbetar med tillämpad och samhällsmotiverad forskning samt kvalificerade utredningar inom logistik-, transport-, energiförsörjning, digitalisering och trafiksystem. Fokus ligger på att ta fram kunskap, lösningar och beslutsunderlag som bidrar till utvecklingen av hållbara och effektiva transportsystem. Detta för att möta mål inom t.ex. lönsamhet, effektivitet, tillgänglighet, framkomlighet, miljö och säkerhet.

Om rollen

Som forskare på TAL förväntas du ta ansvar inom ditt profilområde. Till det hör att arbeta med och säkerställa finansiering genom olika typer forskningsuppdrag. Du kommer att delta och ofta leda arbetet i tvärvetenskapliga sammanhang med medarbetare från såväl den egna som från andra enheter. Vidare fyller rollen viktiga funktioner som initiativtagare och samordnare av forskargruppens projektansökningsarbete eller koordinering av större forskningssatsningar. På detta sätt kommer du bidra till nya projekt åt dig själv och övriga kollegor.

Inom hållbara logistik- och transportsystem berör frågeställningarna typiskt hur samhällstrender, policy och ny teknik på nationell-, regional-, lokal nivå påverkar och kan bidra till att utveckla logistik och godstransportsystem. Vi söker dig som vill bidra till:
 • Utveckling av logistik- och transportlösningar som möjliggör för ett hållbart, säkert och jämställt transportsystem för transportsektorns alla aktörer och intressenter.
 • Utformning, utvärdering och implementering av hållbara godstransportsystem, primärt avseende effektivitet ur ett funktionsperspektiv samt med beaktande av resiliens.
 • Framtagande av beslutsunderlag för myndigheter

Aktuella projekt handlar bland annat om:

 • Omställning till ett fossilfritt godstransportsystem
 • Elektrifiering av transportsystemen.
 • Hållbara godstransporter till sjöss, effektivitet i hamnar.
 • Transporteffektiva logistiklösningar, inom t.ex. e-handel och cirkulär ekonomi
 • Urbana godstransporter
 • Digitalisering och automation av logistik- och transportsystemen.
På TAL bedriver vi allt ifrån långsiktiga forskningsprojekt i samarbete med universitet och andra forskningsinstitut, till kortare uppdrag mot till exempel statlig verksamhet eller näringslivet. En del av vår forskning bedrivs inom ramen för internationella projekt eller EU-projekt.

Våra forskare är viktiga företrädare för institutet gentemot externa samarbetspartners och uppdragsgivare och har till uppgift att utveckla dessa relationer. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare såväl nationellt som internationellt.

Om dig

Du har en doktorsexamen inom teknik, ekonomi eller motsvarande med logistikinriktning och är etablerad inom professionella nätverk. Du har erfarenhet av forskning och kvalificerat utredningsarbete inom logistikområdet med tydlig kunskap om godstransporter och företagsekonomi. Specifik erfarenhet av långväga godsflöden eller forskning inom sjöfart och/eller trafikslagsövergripande godstransporter med sjöfartanknytning är meriterande. Så är också erfarenhet av godstransporter via flyg.

Som forskare förväntas du ta egna initiativ, arbeta självständigt men också kunna samarbeta och leda andra. Du har därför god erfarenhet av projektledning och det är fördelaktigt om du tidigare erhållit finansiering för egen forskning. Vidare har du lätt för att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har en bas i kvalitativa metoder men vi ser gärna att du har erfarenhet av olika forskningsmetoder och tillämpningar.

Erfarenhet av internationellt samarbete, arbete inom EU-projekt och ett välutvecklat nationellt och internationellt kontaktnät inom sektorn är meriterande.

Vi erbjuder rätt person en etablerad och dynamisk forskningsmiljö, där vi bedriver forskning med stor relevans för transportsystemets utveckling. Arbetet ger goda förutsättningar för aktörsövergripande samarbeten i tillämpade forskningsprojekt.

Mer information

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på Personuppgifter - vti.se

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.

Ref. nr: 2023/0427-3.1

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan, senast den 7 januari, med personligt brev, CV, examensbevis samt betygskopior och andra handlingar du vill åberopa. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

Lön

Lön enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat