arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare hydrologisk modellering

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 februari

 • Sök jobbet senast

  28 april

Om jobbet

Vill du bidra till en bättre värld och ett hållbart samhälle? Vill du jobba med svensk och internationell hydrologi? Är du intresserad av forskning? Ta chansen och bli en av våra nya medarbetare!

SMHIs hydrologiska forskningsenhet arbetar med att utveckla Vatten- och Klimattjänster från prognos- och scenarioverktyg i Sverige, Europa och världen. Vi beräknar variation i vattentillgång, hydrologiska effekter av en klimatförändring, samt modellerar vattenkvalitet och flöden av ämnen i avrinningsområden. Enhetens arbete syftar bland annat till bättre beslutsunderlag för fysisk planering och miljömålsarbete, samt till bättre prognoser för hydrologiska varningstjänsten och kraftindustrin. Vi arbetar med externa användare men även som stöd till SMHIs operationella produktionsenheter. Enheten har omkring 45 medarbetare från 15 länder.

Vi söker nu en till två (1-2) forskare med erfarenhet av hydrologisk modellering samt utveckling och utvärdering av hydrologiska observationer och modellresultat. Du kommer att jobba i en forskningsgrupp där verksamheten stödjer vattenförvaltning och långsiktig samhällsplanering. Gruppen fokuserar på viktiga samhällsfrågor, idag och i framtiden, från vattenförsörjning och vattenbrist, höga flöden, vattenkvalitetspåverkan och belastning till hav till klimatanalys.

Om tjänsten


Du kommer att jobba med hydrologiska modeller från nationell till global skala, med stora hydrologiska datamängder, både i observations och modelleringssammanhang, där du behöver utveckla skript med syftet att bland annat förbättra modellresultat med hjälp av observationer, homogenisera indata, och utveckla beskrivningar av hydrologiska processer i modellen. Du ska även driva hydrologisk forskning genom att skriva ansökningar, leda forskningsprojekt, och aktivt bidra till SMHIs verksamhetsmål. Du förväntas publicera minst en vetenskaplig artikel per år.

Vi utför vårt arbete i olika projekt och du kommer att jobba i olika stora grupper som jobbar mot olika projektspecifika mål. I arbetet ingår vetenskaplig analys, programmering, kvalitetssäkring och dokumentation. Arbetsuppgifter kräver fokus på produktkvalitet, inklusive utveckling och uppföljning av kvalitetssäkringsprotokoll.

Om dig


Vi söker Dig som är målinriktad, engagerad, noggrann och tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är en trygg och stabil person med god självinsikt.

Du har universitetsutbildning med doktorsexamen i hydrologi eller närliggande ämnesområde som SMHI bedömer likvärdig och åtminstone 2-års erfarenhet av forskning i hydrologi efter din doktorsexamen.

Vi söker Dig som har (krav):
 • Erfarenhet av hydrologisk modellering och analys i hydrologiska sammanhang samt förståelse för hydrologiska processer i olika skalor
 • Påvisad kompetens inom hydrologisk modellutveckling, kalibrering och utvärdering
 • Goda IT- och programmeringskunskaper för att kunna hantera och analysera stora datamängder kopplat till hydrologiska observationer och modellresultat
 • Goda kunskaper i Microsoft Office
 • Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
 • SMHI är en svensk myndighet med uppdrag där du som medarbetare förväntas kunna kommunicera på svenska, både i tal och skrift. För det krävs att du har grundläggande kunskaper i svenska eller viljan att lära dig svenska som arbetsspråk inom ett år.
 • Väl utvecklat vetenskapligt nätverk
 • Erfarenhet av databearbetning av stora datamängder i hydrologiskt sammanhang
 Meriterande:
 • Utbildning eller erfarenheter i ledning av forskningsprojekt
 • Goda kunskaper i R, Python, eller Fortran
 • Kunskaper i Linux eller superdator-miljö
 • Kunskaper i utvecklingsverktyg (t.ex. Git) och automatiserad kvalitetssäkring
 • Erfarenhet av att skriva forskningsansökan
 • Erfarenhet av kodutveckling för hydrologiska modeller
 • Erfarenhet av att utveckla storskaliga processorienterade hydrologiska modeller
 • Påvisad kompetens inom forskningsområden i den hydrologiska verksamheten, t.ex. vattenkvalitetsmodellering, kontinental till global hydrologisk modellering med processorienterade modeller, klimatpåverkan, erfarenhet av den hydrologiska modellen HYPE
Du är van att ge presentationer och föreläsa, ingå i team, tillämpa agilt arbetssätt, samt att leverera vetenskapligt resultat inom definierade projektmål på utsatt tid med tillfredsställande kvalitet. Vi jobbar i en multi-kulturell miljö där bra kommunikationsförmåga behövs och tidigare erfarenhet av att jobba internationellt, i internationella teams eller med människor som har olika kulturella bakgrunder är meriterande.

Du har en forskarprofil med publicerade vetenskapliga artiklar samt vetenskapligt arbetssätt och motivation att publicera dina arbetsresultat.

Du har redan tillstånd för att bo och arbeta i Sverige (t.ex. du har EU medborgarskap).

Anställningsform: Tillsvidareanställning 100 %

Placeringsort: Norrköping


Sista ansökningsdag: 28 april 2024 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat