arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i grovfoderagronomi och biodiversitet

 • Yrkesroll

  Agronom

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  15 juli

Om jobbet

Institutionen för växtproduktionsekologi
Vi söker en forskare med fokus på grovfoderagronomi och biodiversitet.
Om jobbet
Vall är den mest utbredda grödan i Sverige, och den viktigaste grödan för animalieproduktionen. Dessutom är den viktig för att binda kol, fixera atmosfäriskt kväve och bibehålla funktionen hos olika ekosystemtjänster. Vallar som har högre biologisk mångfald kan vara mer produktiva, stabila och motståndskraftiga mot stress. Det finns potential att öka vallarnas biologiska mångfald genom att undersöka nya och underutnyttjade gräsmarksarter och integrera dem i jordbruket.

Vi söker en forskare som är tidigt i karriären som ska utveckla och bedriva forskning inom området grovfoderagronomi, med fokus på biologisk mångfald. Du bör ha ett starkt intresse av att utveckla foderproduktionssystem med högre biologisk mångfald, genom utveckling och introduktion av nya arter. Detta kommer att inkludera att undersöka den agronomiska potentialen hos nya och underutnyttjade arter och att undersöka hur de kan användas i fodersystem. Du kommer också att hålla i undervisning på grund- och mastersnivå, inklusive handledning och examination.

Din bakgrund 
Vi söker dig som har:
 • Doktorsexamen i agronomi, växtodlingslära eller närliggande ämne.
 • Erfarenhet av att planera och genomföra agronomiska fältexperiment.
 • Förståelse för grovfoderproduktion och kvalitet.
 • Goda kunskaper i botanik, särskilt i relation till taxonomi och artbestämning.
 • Erfarenhet av både SAS och R för analys av experimentella data.
 • Demonstrerad förmåga att publicera forskningsresultat i internationella referee-granskade tidskrifter.
 • Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
 • Svenskt B-körkort eller motsvarande.

Det är meriterade om du även har:

 • Erfarenhet av projektledning.
 • Erfarenhet av att utvärdera vilda växtresurser i förhållande till deras potential att användas inom jordbruket.
 • Kunskap om växternas sekundära metaboliter och deras näringsegenskaper.
 • Erfarenhet av att skriva anslagsansökningar.
 • Hög nivå av pedagogisk skicklighet.
 • Kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Om oss

Institutionen för växtproduktionsekologi bidrar till lösningar genom forskning, samverkan och utbildning om hållbar växtproduktion. Vi utbildar och forskar om växter för livsmedel, foder och energi. Forskningen och undervisningen har en produktionsinriktad karaktär med fokus på jordbruksmarkens växtbestånd och samspelet med omgivande miljö och system. I forskningen undersöks hur olika produktionsmetoder, odlingsmiljöer och -system påverkar avkastning och andra ekosystemtjänster, samt produktkvalitet och omgivande miljö. Vi undervisar om växtproduktion, växtekologi, ogräsbiologi och växtodlingssystem i ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Institutionen har verksamhet både i Uppsala och i Umeå och har även ansvar för Lövstas och Röbäcksdalens fältstationer.

Forskargruppen Växtodling, specialiserad på foder, tar fram kunskap som främjar hållbara och konkurrenskraftiga jordbrukssystem som är baserade på foder, såsom vall, betesmark och helgröda, och säkerställer tillgången på miljömässigt hållbar mat från idisslare. Forskningen omfattar utveckling av tillväxtmodeller, hantering av växtodling med fjärranalysverktyg och spektraltekniker samt agronomiska studier. Pågående projekt involverar användning av optiska och radarsatellitbilder, drönar RGB och multispektrala bilder, fältspektrometri och labb-baserad hyperspektral bildbehandling.

Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/vaxtproduktionsekologi/

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Umeå.

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning. 

Omfattning:

Upp till 100 %.

Tillträde:

1 september 2024.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-15.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat