arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i konstvetenskap (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  12 maj

Om jobbet

vid Institutionen för kultur och estetik. Sista ansökningsdag: 2024-05-12.

Institutionen för kultur och estetik (IKE) är en av de största institutionerna vid Humanistiska fakulteten, på Stockholms universitet. Vid IKE bedrivs utbildning och forskning inom huvudområdena idéhistoria, konstvetenskap, kulturarvsstudier, litteraturvetenskap, musikvetenskap och teatervetenskap. Vid institutionen finns även det internationella masterprogrammet i curating. Institutionen har omkring 130 anställda, inklusive teknisk och administrativ personal.

Projektbeskrivning

Vi söker 1–2 juniora forskare som ska arbeta med att stärka den lokala forskningsmiljön på institutionen genom att utveckla självständiga forskningsprojekt och skriva konkurrenskraftiga ansökningar om externa forskningsmedel. De framgångsrika kandidaterna ska ha ett inledande möte med forskningssekreteraren för att lägga upp en plan för arbetet. Konstvetenskapen erbjuder mentorskap av senior forskare under anställningstiden. Anställningarna är en del i att främja framtida kompetensförsörjning samt skapa förutsättningar för vidare meritering för de framgångsrika kandidaterna.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består i att skriva konkurrenskraftiga ansökningar om externa forskningsmedel för ett konstvetenskapligt forskningsprojekt med intentionen att projektet förläggs vid konstvetenskapen på Institutionen för kultur och estetik, aktivt deltagande i Högre seminariet i konstvetenskap och i Tvärseminariet samt framläggande av projektplan vid Tvärseminariet.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vi söker dig med doktorsexamen i konstvetenskap eller närliggande ämnen. Doktorsexamen ska vara avlagd högst fem år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller tjänstgöring inom totalförsvaret.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig potential i det föreslagna forskningsprojektet. Särskild vikt kommer även att fästas vid personlig lämplighet att genomföra arbetsuppgifterna inom utsatt tid, varför angivelse av kontaktuppgifter till referenspersoner i ansökan är av stor betydelse.

Anställningsvillkor

Anställningen är tidsbegränsad och avser heltid under en månad alternativt halvtid under två månader. Tillträde under höstterminen 2024 enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av forskningsansvarig för konstvetenskap, professor Jessica Sjöholm Skrubbe, jessica.skrubbe@arthistory.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 5 sidor) som beskriver:– sammanfattning av doktorsavhandlingens arbete inkl. tidsangivelse för arbetets utförande– abstract för planerat forskningsprojekt– redogörelse för det föreslagna projektets vetenskapliga progression i relation till doktorsavhandlingen-  angivelse av potentiella fonder/stiftelser sökande avser söka medel från
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat