arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i miljökemi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 januari

 • Sök jobbet senast

  29 februari

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
Institutionen för mark och miljö är ett ledande markvetenskapligt centrum, nationellt och internationellt. Vi forskar om markens egenskaper och grundläggande funktioner, samt studerar hur miljö- och klimatförändringar påverkar marken. Forskningen bedrivs inom sju ämnesgrupper med olika inriktningar och medverkar inom ca. 30 kurser på grund- och avancerad nivå.

Vi utgör en del av SLU:s Mark-, Vatten- och Miljöcentrum (MVM-centrum). Institutionen är lokaliserad till Campus Ultuna i Uppsala och till Skara. Läs mer om institutionen här (https://www.slu.se/mark) och om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Innehållsbeskrivning:

Plastföroreningar i havsmiljön har fått stor uppmärksamhet under senare år. Lantbruksjordar där det används organiska restprodukter eller där det används plastfilmer har dock avsevärda koncentrationer av mikro- eller nanoplast partiklar. Vi forskar kring transportprocesser av dessa partiklar för att kunna förutsäga framtida koncentrationer av plast i mark och markers betydelse som källor för plastförorening av närliggande flöden. Dessa processer har dock hittills främst studerats för nyproducerade plastpartiklar. Detta doktorandprojekt kommer därför att reda ut vilka förändringar plastpartiklar genomgår när de vittras i mark och om dessa vittringsprocesser även förändrar transport via porvattnet, bioturbering eller erosion av plastpartiklar i markmiljön. Plastpartiklar kommer att isoleras från jordar från långliggande försök och deras ytegenskaper kommer att studeras. Vi kommer sen att kvantifiera transport av artificiellt vittrade, metallmarkerade partiklar som kan lätt följas i marken och jämföra de med nyproducerade plastpartiklar. Med dessa mer realsitiska transportegenskaperna kan vi bättre förutsäga mikroplastkoncentrationer i miljön och kan vi bättre informera myndigheter hur miljöstudier om mikroplaster ska tolkas.

Doktorandprojektet kommer huvudsakligen att genomföras vid institutionen för mark och miljö i Uppsala. Doktoranden kommer att handledas av Dr. Geert Cornelis, Prof. Denise Mitrano (ETH, Schweiz) och Dr. Thomas Bucheli (ETH, Schweiz). Samverkan med industri, myndigheter och samhället är en viktig del av projektet. Projektet har, tex, en rådgivande nämnd där det ingår representanter från Naturvårdverket, avloppsreningsindustri och hushållningssällskapet.

Kvalifikationer:

Utbildning motsvarande en masterutbildning i miljövetenskap, kemi eller miljöteknik där kurser inom markvetenskap ingår. Kandidater med en motsvarande utbildning i markvetenskap ska däremot kunna bevisa en gedigen kunskap inom kemi. En dokumenterad god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift är ett krav. Att självständigt kunna utveckla frågeställningar och experimentella protokoll är även att krav. Det anses som meriterande om den sökande har erfarenhet av experimentellt arbete inom markfysik t.ex. via kandidatarbete, diplomarbete eller andra projekt. Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. Tidigare erfarenheter av arbete med analytiska metoder som micro-FTIR och/eller Py-GC-MS för att studera mikroplaster är också meriterande.

Se annonsen i sin helhet på hemsidan för SLU: https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

Doktorand, 4 år

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök via ansökningsknappen senast 2024-02-29.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat