arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i östersjöforskning

 • Yrkesroll

  Biokemist

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juni

 • Sök jobbet senast

  7 juli

Om jobbet

vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Sista ansökningsdag: 2024-07-07.

Stockholms universitets (SU) Östersjöcentrum (ÖC) är samlingspunkten för Östersjöforskningen vid Stockholms universitet. Forskning bedrivs både inom Östersjöcentrum och i samarbete med andra institutioner vid universitetet. Östersjöcentrum fokuserar på de största miljöproblem för Östersjön och bidrar, genom ett interdisciplinärt arbetssätt, med kunskap till myndigheter och andra aktörer för en bättre förvaltning av miljön. Ungefär 40 anställda på Östersjöcentrum stödjer och utvecklar Stockholms universitets marina utbildningar och forskning genom att tillhandahålla infrastruktur så som fältstationer, fartyg och marin modellering. Dessutom spelar den en koordinerande roll i SU:s marina verksamhet inom ramen för ”Center for Coastal Ecosystem and Climate Change Research” Coast clim.

Projektbeskrivning

Kuster har exceptionellt hög biologisk mångfald och produktivitet. De är dock känsliga miljöer och ofta utsatta för negativ mänsklig påverkan såsom övergödning, föroreningar och global uppvärmning. Kustekosystem har vanligtvis betraktats som kolsänkor men ny forskning visar att dessa system även kan släppa ut betydande mängder av växthusgaser som metan (CH4) och möjligtvis lustgas (N2O). Källan till dessa utsläpp är mikrobiologiska processer, men det är inte klarlagt hur de regleras och i vilken utsträckning processerna sker i vatten, sediment, eller t.o.m. på ytan av makroalger och bottenlevande djur. För att maximera nyttan av kustområden och få till en effektiv miljöförvaltning är det essentiellt att förstå hur dessa processer fungerar och regleras. Man vet mycket om djur och växter i kustekosystem men mindre om mikroorganismer, trots att dessa är fundamentala för biogeokemiska kretsloppen av näringsämnen och kol. Mikroorganismerna lever i komplexa samhällen där olika arter ofta är beroende av varandra. För att förstå hur kustekosystem omsätter kol och näringsämnen behöver vi kombinera den ekologiska och biogeokemiska kunskapen på Östersjöcentrum (ÖC) med expertis i genomik och infrastruktur på SciLifeLab. För att bygga upp ett långsiktigt samarbete mellan ÖC och SciLifeLab initierar vi nu SeaLab: SciLifeLab and Baltic Sea Center for Coastal Ecosystem Science. SeaLab kommer göra det möjligt att bedriva världsledande ämnesöverskridande forskning på kustekosystem och bygga upp ny kompetens på både SU och SciLifeLab.

För att stärka detta gemensamma forskningsinitiativ söker vi en senior forskare med bakgrund inom mikrobiell miljögenomik för att i samarbete med en växande forskargrupp på SU och ScilifeLab undersöka kustzonens roll och funktion i Östersjöns ekosystem och relaterade återkopplingar till klimatsystemet. Forskaren kommer att vara anställd vid Stockholms universitet, men hälften av hens arbete och närvaro kommer att vara på SciLifeLab.

Kandidaten skall ha erfarenhet av och ett starkt intresse i minst ett av nedanstående fält, gärna i kombination med speciellt fokus på kustzonen:
 • Mikrobiell miljögenomik
 • Koppling mellan mikrobiell genomik och biogekemiska kretslopp
 • Bioinformatisk analys av storskaliga metaomics-dataset

Arbetsuppgifter

Anställningen är vid en forskargrupp som studerar de miljöfaktorer som påverkar omsättningen av kol och näringsämnen i kustregionen av Östersjön. Vår forskningsmetod kommer att involvera användning av olika tekniker, inklusive metagenomik, metatranskriptomik och metabarkodning. Kopplade genomik-biogeokemi studier kommer utföras på miljöprover (vatten, sediment, etc) såväl som i mesokosmstudier som en del av CoastClim-projektet vid fältstationen Askö (SU).

Den framgångsrika kandidaten för denna position kommer att vara aktivt involverad i både forskningsgrupper på SU och SciLifeLab (Environmental Genomics Lab, tillhörande KTH) och ha en koordinerande funktion mellan grupperna. Kandidaten kommer att bedriva egna forskningsprojekt inom CoastClim samt vara involverad i andra Coastclim-projekt och förväntas ge vägledning till doktorander samt bidra till undervisning inom miljö/metagenomik.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Den ideala sökande har en doktorsexamen i molekylär bioteknik, mikrobiologi, biogeokemi, bioinformatik, eller motsvarande disciplin. Vidare förväntas kandidaten ha publicerat artiklar av hög kvalitet i god takt.

Särskild vikt läggs vid:

 • Erfarenhet av analys av storskaliga dataset inom mikrobiell (meta)genomik.
 • Kunnighet inom mikrobiell metabolism och erfarenhet av att koppla genomikdata till biogeokemiska kretslopp.

Meriterande är:

 • Mycket god förmåga att kommunicera på engelska, både i skrift och tal.
 • Erfarenhet av marin forskning.
 • Erfarenhet av att söka och erhålla forskningsanslag.
 • Erfarenhet av projektplanering, labb-arbete, samt att arbete inom vetenskapliga grupper.
 • Stor vikt fästs vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare upplysningar lämnas av Centrumets föreståndare Tina Elfwing, tfn 070-16 10 335, tina.elfwing@su.se eller vetenskapligt ansvarig Christoph Humborg, tfn 08-674 76 68, christoph.humborg@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning så ange ditt löneanspråk.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat