arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i Robotik och AI

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 maj

 • Sök jobbet senast

  20 juni

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) (www.ltu.se/robotics) vid institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet letar nu efter en forskare för att bidra till våra växande aktiviteter.  RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen-, rymd-, och bioinspirerad robotik.

RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sökning och räddning för räddningstjänsten och liknande, multisensor fusion, och multi-robot koordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation, och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem. 

RAI teamet har ett starkt deltagande i Europeiska R&D&I-projekt, samt deltar RAI i DARPA SUB-T Challenge som medlem i CoSTAR-teamet, vilket leds av NASA/JPL (https://costar.jpl.nasa.gov/).

Ämnesbeskrivning

Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Projektbeskrivning

Du kommer att arbeta inom luftburen robotik och deras aktiviteter kommer att länka med nationell, europeiska och woldwide R&D-projekt.

Forskningsämnena kommer att fokusera på, men är inte begränsade till:

Avancerad multi-modal uppfattning för autonom navigation i komplexa miljöer
 • Framkomlighetsanalys för miljöbaserad riskmedveten navigation.
 • Neural nätverksdesign för miljösegmentering.
 • Detektering och isolering av objekt i 3D-punktmoln.
 • Skapande och användning av digital tvilling för träning av ML-modeller.
 • Semantikbaserad omlokaliseringsanalys i 3D-punktmolnkartor av olika storlek och komplexitet.
 • Robust uppfattning i ogynnsamma väderförhållanden.
 • Spårning av dynamiska objekt.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för en forskare är i huvudsak forskning. Undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete kan ingå i arbetsuppgifterna med höst 20 % av arbetstiden. Du kommer att utföra forskning med substantiella experimentella element, som bör publiceras i peer-reviewed internationella akademiska tidskrifter samt stora konferenser. Arbetsuppgifterna inkluderar handledning av doktorander och MSc-studenter, undervisning och stöd vid införskaffande av medel för framtida forskningsprojekt från forskningsfinansierande myndigheter / råd, EU-projekt, eller industri.

Kvalifikationer

För att vara behörig för anställning krävs doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom reglerteknik eller relaterat ämne. Det är meriterande om din examen är avlagd högst tre år före sista ansökningsdag för denna anställning. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare, exempelvis vid olika typer av lagstadgade ledigheter. Forskningsuppgifterna kräver en gedigen matematisk bakgrund med beprövad avancerad experimentell förmåga och utmärkta programmeringskunskaper (t.ex. C ++, ROS, Matlab, etc.). Du bör ha en stark vision för att utvärdera och demonstrera forskningsresultaten i verkliga fält- och industriförhållanden, med ett tillvägagångssätt som minskar klyftan mellan ren teori och experimentell verifiering. Du kommer att behöva representera gruppen i olika sammanhang, både i Sverige och utomlands, därav är utmärkta kunskaper i engelska ett krav.

Information

Anställningen är tidsbegränsad till ett år. Placeringsort Luleå. Tillträde i oktober eller efter överenskommelse.

För vidare information, var vänlig att kontakta:
George Nikolakopoulos, Professor tillika ämnesföreträdare, 0920–491298, geonik@ltu.se

Fackliga representanter:

SACO-S Kjell Johansson, 0920–491529 kjell.johansson@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920–491792 Lars.Frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, formella kopior av verifierade och översatta examensbevis och doktorsexamen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på engelska då vi har engelsktalande i rekryteringsgruppen.

Sista ansökningsdag: 20 juni 2024
Referensnummer: 2252–2024

Lön

Individuell lönestättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat