arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i statsvetenskap med inriktning mot politik och genus

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 maj

 • Sök jobbet senast

  16 juni

Om jobbet

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2024-06-16.

Statsvetenskapliga institutionen är en dynamisk och stark utbildnings- och forskningsinstitution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet. Institutionen strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom forskning och utbildning. Statsvetenskapliga institutionen har drygt 90 medarbetare och omkring 800 studenter. För mer information om institutionen, se www.statsvet.su.se.

Statsvetenskapliga institutionen utlyser anställning av en forskare på heltid med inriktning mot politik och genus. 

Projektbeskrivning

Anställningen kommer att ingå i forskningsprojektet QUALREP, The Quality of Women’s Political Representation, som ursprungligen tilldelades medel av European Research Council och som nu finansieras av UK Research and Innovation (UKRI). Projektet kommer med kvalitativa och kvantitativa metoder att analysera under vilka förutsättningar kvinnor, särskilt utrikes födda kvinnor och marginaliserade kvinnor, är representerade i den representativa demokratin. Projektet utforskar hur formella politiska institutioner kan göras mer inkluderande och representativa, och hur ett mer jämställt och ett starkare demokratiskt system och samhälle kan förverkligas. I projektet studeras representationsprocesser i ett brett perspektiv, från institutioner och aktörer till förfaranden för demokratiska överläggningar och beslutsfattande på flera arenor, liksom resultatet av dessa processer i syfte att belysa representationens kvalitet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna för anställningen är att bedriva forskning inom ramen för forskningsprogrammet i samarbete med övriga projektdeltagare. I detta arbete kommer forskaren att bidra till projektets forskningsdesign, datainsamling och analys, att författa och medförfatta vetenskapliga publikationer, samt att sprida resultaten i vetenskapliga tidskrifter och i populärvetenskapliga sammanhang. I anställningen kan viss undervisning ingå.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Vi söker en kandidat med en doktorsexamen i statsvetenskap eller inom närliggande discipliner såsom genusvetenskap, sociologi och samhällsvetenskap och en bakgrund i forskningsområdet politik och genus. Vi är intresserade av kandidater med relevant doktors- eller postdoktoral erfarenhet (eller motsvarande arbetslivserfarenhet) för att bedriva kvantitativ och kvalitativ forskning på avancerad nivå, och som har förmåga att utföra både kvantitativ och kvalitativ forskning på grundläggande nivå. Kandidaten har förmåga att skriva högkvalitativa akademiska publikationer inom utsatta tidsfrister. Utmärkta analytiska, kommunikativa och interpersonella förmågor krävs, liksom förmågan att arbeta självständigt. Kandidaten ska ha goda kunskaper i svenska och ha goda kunskaper i akademisk skriftlig engelska.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Tf. administrativ chef, Christian Antoni Möllerop, tfn 08-16 30 94, christian.antoni.mollerop@statsvet.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat