arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i statsvetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  17 juni

Om jobbet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Enheten för statsvetenskap ingår i avdelningen för samhällsvetenskap som, utöver statsvetenskap, även inkluderar ämnena rättsvetenskap, nationalekonomi och historia. Inom avdelningen fokuserar forskningen på olika samhällsvetenskapliga aspekter på miljö- och naturresursområdet. Inom avdelningen bedrivs såväl inomvetenskapliga som flervetenskapliga projekt där forskare från statsvetenskap arbetar tillsammans med till exempel forskare i nationalekonomi och rättsvetenskap. Forskningssamarbete sker också regelbundet med akademiska discipliner från teknisk och naturvetenskaplig fakultet.

Ämnesbeskrivning

Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik och politiska system och omfattar såväl empiriska som teoretiska studier. Forskningen är inriktad mot frågor som rör hur naturresurser, energi och miljörelaterade konflikter och överenskommelser hanteras av såväl enskilda människor och intressegrupper som av politiska och administrativa system. Dominerande forskningsområden är offentlig politik och förvaltning, institutionell analys, jämförande politik, opinionsstudier och politisk teori.

Projektbeskrivning

Det statsvetenskapliga ämnet vid Luleå tekniska universitet är inne i en expansiv fas och behöver därför rekrytera en forskare för att arbeta i två forskningsprojekt som handlar om digitala arenor för dialog kring konfliktfyllda frågor och för en hållbar samhällsomvandling. Det föreslagna projektet tar sin utgångspunkt i behovet av en ökad dialog mellan stat, industri och samhälle samt vetskapen om att den pågående digitaliseringen radikalt förändrat förutsättningarna för denna dialog. Medan samhällsdebatten pågår i olika digitala kanaler och forum på nätet är vår kunskap om såväl möjligheter som risker med digitala kommunikationsprocesser ännu väldigt begränsad. Målet med detta projekt är därför att undersöka hur utformningen av digitala arenor påverkar dialogernas kvalité och resultat. Forskningen finansieras av Forskningsrådet Formas och Marcus och Marianne Wallbergsstiftelsen.

Arbetsuppgifter

Som forskare kommer du att medverka i det ovanstående beskrivning forskningsprojektet. Du kommer att vara delaktig i projektens planering och genomförande tillsammans med övriga medlemmar i projektgruppen och samverkanspartners. Arbetet i projektet omfattar 80 procent av din tjänst och 20 procent institutionstjänstgöring i form av undervisning på grundläggande och avancerad nivå i statsvetenskap eller andra arbetsuppgifter.  Du förväntas även delta i det kollegiala arbetet vid ämnet och avdelningen samt delta i arbetet för att söka externa forskningsanslag. Eftersom projektet undersöker en svensk kontext är goda kunskaper i det svenska språket nödvändiga. Projektets genomförande förutsätter även förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra.

Kvalifikationer

För att vara behörig ska du som sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i statsvetenskap samt goda kunskaper i både engelska och svenska.

Meriterande för tjänsten är (viktas lika):
 • God kännedom om den statsvetenskapliga litteraturen som relaterar till miljö- och naturresurspolitik
 • Erfarenhet av forskning som relaterar till svensk miljö- och naturresurspolitik (särskilt mineraler och skog)
 • Förtrogenhet med teorier relaterade till politisk mobilisering, sociala rörelser och deliberativ demokratiteori
• Förtrogenhet med fallstudiemetodik och kvalitativa metoder samt erfarenhet av kvantitativa metoder
 • Erfarenhet av att studera politisk mobilisering och uttryck i media
 • Publicering av forskningsresultat i internationella tidskrifter med kollegial granskning
 • Erfarenhet av undervisning i statsvetenskap på kandidat- och magisternivå
 • Erfarenhet av uppdrag som visar på ledarskap, initiativförmåga och samarbetsförmåga

Information

Tidsbegränsad anställning på heltid. Anställningstid 2024-07-01 tom 2025-03-31. Tjänstgöringsort: Luleå̊.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Annica Sandström, projektledare, 0920-49 13 56, annica.sandstrom@ltu.se eller Jerry Blomberg, avdelningschef, 070-26 82 188, jerry.blomberg@ltu.se

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se,
OFR-S, Lars Frisk, 0920-49 17 92 lars.frisk@ltu.se

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 17 juni 2024
Referensnummer: 1721–2024

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat