arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom Spridningsberäkningar

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 april

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1200 anställda, varav drygt 900 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Är du passionerad när det gäller att modellera fysikaliska processer och lösa komplexa problem? Då kan du vara den vi söker som kan hjälpa oss med att ta fram ny kunskap inom området spridningsberäkningar.

Vad bidrar du med i arbetet hos oss?
I tjänsten ingår såväl teoretiska som mer tillämpade arbetsuppgifter. De teoretiska arbetsuppgifterna består av forskning för att utveckla spridningsmodeller medan de tillämpade exempelvis kan vara att analysera faktiska eller tänkta spridningshändelser med befintliga metoder och modeller. I arbetsuppgifterna ingår även att stödja andra verksamheter i olika matematiska och statistiska frågor.  Vi stöttar både Försvarsmakten och det civila samhället med vår kunskap. Resultatredovisningen sker i form av rapporter och vetenskapliga artiklar samt via presentationer på nationella och internationella konferenser och möten. Du förväntas även ta ett stort ansvar för strategiska forskningsfrågor såsom långsiktig forskningsplanering, externa samarbeten, och ansökningar för att generera externa forskningsmedel.  

Vid FOI Umeå och enheten för Strålskydd och Spridningsberäkningar , finns kompetenser med naturvetenskaplig bakgrund inom fysik, matematik, kemi, biologi, geologi och meteorologi.

Verksamheten inom spridningsberäkningar ska säkerställa långsiktig kunskapsuppbyggnad för att FOI som expertorgan ska kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd i frågor relaterade till CBRN (Chemical Biological Radiological Nuclear)-händelser där spridning av farliga ämnen sker i luft, mark och vatten. Detta åstadkoms genom att forskning bedrivs med avseende på fysikaliska skeenden som påverkar spridning av CBR-ämnen i luft, mark och vatten samt genom att upprätthålla en förmåga att modellera dessa förlopp med en förståelse för modellernas begränsningar och osäkerheter. En stor del av verksamheten går således ut på att utveckla, utvärdera och implementera fysikaliska modeller samt, på varierande detaljnivå, analysera och prediktera spridningsförlopp av farliga ämnen och deras hälsorisker.

Har du den kompetensprofil vi behöver ?

Krav:


-Universitets- eller högskoleexamen inom tillämpad matematik eller motsvarande.

 -Goda kunskaper i Svenska och Engelska.

Meriterande:


-Disputerad inom relevant område.

-Arbetslivserfarenhet inom relevant verksamhet, gärna med tillämpad matematik inom fysikaliska problemställningar, exempelvis CFD-beräkningar.

-Erfarenhet av systematisk programvaruutveckling, numerisk analys och HPC (High Performance Computing).

-Erfarenhet av statistiska metoder, modellvalidering, och modellering med Monte Carlo‑metoder.

Du som söker har en god samarbetsförmåga, är lyhörd gentemot andra, har god förmåga att självständigt planera, strukturera och driva aktiviteter från start till mål. Du ska vara intresserad av forskningsfrågor och kunna anpassa dessa efter våra uppdragsgivares behov samt ha god kommunikationsförmåga. Du samverkar med dina medarbetare, både genom att själv bidra med idéer och att lyssna till deras. Här är nyfikenhet, vilja att lära sig nytt och egen drivkraft viktiga aspekter. Kvalitet och god forskningsetik är några av de grundläggande delar som bildar verksamhetens fundament. Dina personliga egenskaper värderas högt.

Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en dynamisk forskningsmiljö, där vi bedriver forskning med stor relevans för totalförsvarets utveckling. Tillsammans med kollegor får du möjlighet att skapa lösningar på komplexa frågor och se resultaten förverkligas hos våra uppdragsgivare. Din expertis bidrar till att viktiga samhällsfunktioner blir effektivare, kunnigare och starkare inom sina respektive områden.

Du kommer att arbeta vid avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet i Umeå . Läs gärna mer om vad vi gör:  CBRN-skydd och säkerhet - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI  

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som kan komma att inledas med provanställning. 

Vi arbetar medvetet för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att  jobba hos oss.

Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast 2024-04-21.

För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Robert Sigg, chef vid enheten för Strålskydd och Spridningsberäkningar. Fackliga företrädare är Magnus Sundström (SACO) och David Sundell (OFR/S – ST). Samtliga nås via 08-555 030 00.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.

Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid Heltid