arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare syntesprojekt om växtskydd i lantbruket

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 april

 • Sök jobbet senast

  22 april

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet

Forskaren medverkar i arbetet med att systematiskt söka och samla information om växtskyddmetoder i framförallt Europeiskt lantbruk och deras effektivitet i främst Europeiska databaser, internationell vetenskaplig litteratur samt i samarbete med växtskyddsforskare i flera länder i Europa. Informationen behöver sedan organiseras systematiskt och föras in i en databas i nära samarbete med en partner i Tyskland. Analyser av materialet svarar på specifika frågor som vi har formulerat.

Din bakgrund 
Forskaren ska ha disputerat i ekologi eller närliggande område. Krav är erfarenhet av de aktuella frågeställningarna som rör växtskydd i lantbruket och växtskydds-metoder samt -teknologier, design av odlingssystem och brukade landskap som leder till minskad användning av kemiska bekämpningsmedel i Sverige och internationellt (främst Europa). Krav är även erfarenhet av sökning och sammanställning av vetenskaplig litteratur, sammanställning och avancerad statistisk dataanalys och skrivande av vetenskapliga artiklar. Arbete i forskningsprojekt om svenskt växtodling i lantbruket är en merit. Den sökande förväntas ha förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i en internationell grupp. Utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav.

Placering:

Uppsala.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 12 månader.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-04-22.

Ansökan skall innehålla: (i) en beskrivning av relevant erfarenhet och förväntningar på vad denna uppgift kommer att innebära (max 1 sida), (ii) CV, och (iii) två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat