arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare: Utnyttja vetemikrobiomet för ett hållbart jordbruk

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  28 maj

Om jobbet

Institutionen för ekologi
Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten.

 Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Om jobbet

Vi söker en forskare till ett projekt som handlar om samspelen mellan vete och mikroorganismer i marken. Projektet kommer att testa effekterna av olika mikrobiella samhällen på att inducera vetets försvar mot skadedjur genom att utföra ömsesidiga transplantationsexperiment både i växthus och i fält. Arbetet inkluderar molekylära analyser, databearbetning med hög genomströmning och statistisk analys. Forskaren kommer att samordna datainsamlingen, genomföra analysen samt skriva och publicera vetenskapliga artiklar i samarbete med forskargruppen. Forskaren kommer att ingå i en stark forskargrupp ledd av Universitetslektor Mohammad Bahram med teknisk support och omfattande intern expertis (https://internt.slu.se/en/cv-originals/mohammad-bahram/), och kommer att samarbeta med Dr Tim Mauchline (https://www.rothamsted.ac.uk/our-people/tim-mauchline#BIOGRAPHY-) och Prof. Göran Bergkvist (https://www.slu.se/en/ew-cv/ goran-bergkvist/). Forskaren förväntas bidra till gruppens aktiviteter, hjälpa till med handledning av studenter, engagera sig i och leda labbaktiviteter och kommunicera med intressenter. Forskaren förväntas också ansöka om forskningsmedel för att täcka både löne- och driftskostnader.

Din bakgrund 
Sökande måste ha en doktorsexamen i biologi med fokus på mikrobiell ekologi, särskilt interaktioner mellan växter och markmikroorganismer. Kandidaten bör ha dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete, gärna med jord- och/eller växtförsök, både fält- och växthusförsök, samt mikrobiell samhällsanalys och multivariat statistik. Kunskap och tidigare erfarenhet av arbete med växtätande skadedjur, särskilt bladlöss, är starka meriter. Den sökande bör ha dokumenterad förmåga att självständigt genomföra vetenskapligt forskningsarbete och färdigheter i att skriva vetenskapliga publikationer och anslagsansökningar. Vi söker en mycket motiverad, fördomsfri och teamorienterad kandidat som kommer att bidra positivt till utvecklingen av forskningsmiljön. Arbetsspråket är engelska och goda kunskaper i engelska (både skriftligt och muntligt) krävs. Då denna tjänst är en karriärutvecklande tjänst för yngre forskare söker vi i första hand kandidater som har avlagt sin doktorsexamen inom de senaste fem åren (motsvarande heltid).

Placering:

Uppsala, Ultuna.

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

1 augusti 2024, eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-28.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat