arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare vid avdelningen för Konstruktionsteknik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  11 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Vid Avdelningen för Konstruktionsteknik bedrivs utbildning och forskning inom områden som behandlar dimensionering och konstruktiv utformning av de bärande delarna av byggnadsverk för såväl husbyggnader som broar och anläggningar, med hänsyn till olika laster och påverkningar som är aktuella under konstruktionens livstid.

Klimatförändringar och urbaniseringen är två fenomen som ger upphov till en rad utmaningar men skapar även möjligheter för innovationer inom forskningsfältet. Byggnader och byggnadsverk måste anpassas till mer extrema väderförhållanden med kraftigare stormar, större nederbördsmängder, översvämningar och ökad fuktighet. Urbaniseringen och en ökande befolkning skapar ökad efterfrågan på både bostäder och en utbyggd infrastruktur. Det ställs samtidigt krav på att begränsa byggandets klimatpåverkan och miljöavtryck, vilket kräver att konstruktionsmaterial används mer effektivt. Hållbara och tids- och kostnadseffektiva konstruktioner, byggsystem och produktionstekniker måste utvecklas.

På avdelningen är vi ca 15 personer som jobbar inom olika forskningsområden (trä och biobaserade material, betong, murverk, risk & tillförlitlighet). Du kommer att vara del av forskargruppen som jobbar med olika frågor inom biobaserade material, trä och träbyggnation. Vi har ett stort laboratorium och tillgång till samhällsbyggnadslaboratoriet i V-huset på LTHs campus.

Arbetsuppgifter


Ditt arbete kommer huvudsakligen vara inom ett forsknings- och utvecklingsprojekt som behandlar potentialen hos biobaserad isolering, med fokus på energiprestanda och hur isoleringen kan implementeras i den industriella trähusproduktionen. Du ska leda projektet och forska självständigt, med viss hjälp av kollegorna som bidrar med sina spetskompetenser. I projektet ingår både försök på laboratorieskala och fullskala samt modellering. Resor till de deltagande 9 trähusfabrikerna (mest i Småland) ingår och du ska hålla i workshops och spridning av resultaten (på svenska). Du förväntas publicera resultaten både vetenskapligt och populärvetenskapligt, och på branschkonferenser.

Du ska även fungera som koordinator för samhällsbyggnadslaboratoriet, där du koordinerar de 12 olika laboratorierna, jobbar strategiskt för ökad verksamhet i samhällsbyggnadslaboratoriet och är kontaktperson för externa brukare.

Inom undervisningen kommer du att vara delaktig i kursen Träbyggnadsteknik (avancerad kurs), med ansvar för genomförande av labbförsöken, rättning av laborationsrapporterna, samt några föreläsningar och övningar. Du ska även kunna undervisa i grundkurserna i konstruktionsteknik som övningsledare våren 2025, där det behövs svenska som undervisningsspråk. Vi förväntar oss också att du självständigt och i samarbete med kollegor förbereder forskningsansökningar.

Arbetsuppgifterna innefattar:


att aktivt och i ledande roll medverka i forskningsprojektet om biobaserad isolering
Stödja annan forskning inom avdelningen
undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå (max 20%).
möjlighet till högskolepedagogisk utbildning
handledning av examensarbetare
att bistå med att söka extern forskningsfinansiering
Koordinatorroll för samhällsbyggnadslaboratoriet
administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan ingår

För annonsen i sin helhet vänligen se https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:730666/
LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse, tidigast 2024-09-16 och senast 2024-10-15 Visstidsanställning till