arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent – eDNA för limnisk miljöövervakning

 • Yrkesroll

  Mikrobiolog

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  30 maj

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Vi söker dig som intresserad av laboratoriearbete och som arbetar noggrant och systematiskt.
Om jobbet
Du kommer att ingå i en grupp som arbetar med miljö-DNA (eDNA) för övervakning och klassificering av inlandsvatten. Tjänsten är placerad vid Institutionen för vatten och miljö (SLU). Som forskningsassistent kommer du att göra laboratorieanalyser som syftar till att bedöma ekologisk status för akvatiska ekosystem baserat på DNA-sekvensering.

Huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar rutinmässig förberedelse av prover för sekvensering med hjälp av etablerade protokoll samt utveckling och testning av nya metoder och protokoll för nya organismgrupper. Vidare kommer du vara involverad i pågående övergång till mer genomgripande automatisering av metoder och arbetsflöden för ökad analyskapacitet och limnisk fältprovtagning. I tjänsten ingår vidare provhantering, elektronisk datarapportering och dokumentation av laboratoriearbetet med hjälp av ett elektroniskt laboratorieledningssystem.

Din bakgrund 
För tjänsten krävs grundexamen i biologi, molekylärbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap, bioteknik eller relaterade ämnen. Den vi söker måste vidare ha betydande praktisk erfarenhet av DNA-extraktion från utmanande miljöprover, PCR och sekvenseringsbaserad DNA analys. Vidare krävs erfarenhet av att hantera och organisera stora mängder prover. Erfarenhet av automatisering av labmoment för ökad provgenomströmning är en merit och detsamma gäller tidigare erfarenhet av labdrift, diagnostik och elektronisk labdokumentation. Ytterligare erfarenhet av limnisk fältprovtagning samt ett europeiskt B-körkort kommer att betraktas som meriterande.

Den vi söker ska vara noggrann, systematisk och kunna arbeta självständigt. Vid rekryteringen kommer vi även beakta personliga egenskaper såsom motivation, sociala färdigheter och viljan att bidra till generell drift av vårt laboratorium. Arbetsspråket i gruppen är engelska (goda kunskaper krävs) medan grundläggande förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation på svenska språk är meriterande och kommer underlätta nödvändig rapportering och kommunikation med externa kontakter.

Om oss

Institutionen för vatten och miljö är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, mikrobiell ekologi samt miljökemi och akvatisk ekotoxikologi. Institutionen har drygt 140 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal.

Mer information om institutionen: www.slu.se/vatten-miljo

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

2024-06-17 eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-05-30.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat