arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 110 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Miljövetenskap är ett brett mångvetenskapligt område inriktat mot en ökad förståelse av naturens grundläggande processer, samhällens funktion, hållbar utveckling och hur miljö- och utvecklingsfrågor kan hanteras i praktiken. Forskning i miljövetenskap vid Södertörns högskola fokuserar på två integrerade teman: (1) Hållbarhetsutmaningar och (2) Miljö. Dessa teman och forskningen inom miljövetenskap vid Södertörns högskola beskrivs mer detaljerat här.

OCEANS PACT är ett femårigt internationellt forskningsprojekt som har som mål att skapa kunskap och förutsättningar för att analysera, produktivt hantera och om möjligt omvandla mål- och intressekonflikter kopplade till hav och kust. Projektet bygger på en gemensamt utformad transdisciplinär och aktionsinriktad forskningsstrategi. En bred uppsättning konflikter som spänner över globala syd och nord jämförs i Sydafrika, Indien, Brasilien, Norge/Barents hav, Estland/Östersjön och USA. Kunskapen som skapas används för att utveckla och testa verktyg och praxis för konfliktlösning/transformation samt hur dessa bidrar till olika mål för hållbar utveckling. Projektet finansieras av FORMAS – Forskningsrådet för hållbar utveckling via det internationella Belmont Forum-programmet om havets hållbarhet. Det är ett samarbete mellan Södertörns högskola och forskare och intressenter från Brasilien, USA, Norge, Sydafrika och Indien.

Vi söker nu en forskningsassistent i miljövetenskap med inriktning mot hållbarhetsstudier kopplat till hav och kust.

For complete information in English, see the link below:

https://www.sh.se/english/sodertorn-university/meet-sodertorn-university/this-is-sodertorn-university/vacant-positions?rmpage=job&rmjob=7110&rmlang=UK

Anställningen

Anställningen är tidsbegränsad med omfattning på 100 % med varaktighet upp till 12 månader. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. 

Ansökan

Vi vill ha din ansökan senast 2023-09-30. 

Ytterligare information

Biträdande projektledare: Fred Saunders, fred.saunders@sh.se , +46(0)86084966
Avdelningschef: Karin Ebert, karin.ebert@sh.se
HR-generalist: Marie Granroth, marie.granroth@sh.se

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Välkommen med din ansökan!

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat