arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 november

 • Sök jobbet senast

  29 november

Om jobbet

vid Institutionen för pedagogik och didaktik. Sista ansökningsdag: 2023-11-29.

Institutionen för pedagogik och didaktik bedriver undervisning för närmare 8000 studenter räknat i personer varje år och har idag ca 180 medarbetare, ett hundratal forskare/lärare, drygt 40 doktorander samt 40 administratörer.

Institutionen erbjuder utbildning på både grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning i pedagogik. Vi erbjuder en bred palett av utbildningar, bland annat studie- och yrkesvägledarprogrammet, PAO- programmet och Yrkeslärarprogrammet. Vi ger också flera kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan som ingår i lärarutbildningen. På avancerad nivå utbildar vi rektorer inom rektorsprogrammet och vi har flera mastersprogram varav ett internationellt program på engelska med studenter från hela världen. Centrum för universitetslärarutbildningen (CeUL) som bedriver kompetensutbildning för universitetslärare har också sin hemvist vid institutionen. 

Projektbeskrivning

Forskningsprojektet Långvarig smärta hos kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Kartläggning och behandlingsmöjligheter studerar långvarig smärta och dess konsekvenser bland kvinnor som söker hjälp eller behandling på grund av utsatthet för våld i nära relationer. Vi undersöker både hur yrkesverksamma arbetar med kartläggning och behandling av smärttillstånd hos personer med erfarenhet av våldsutsatthet och hur kvinnorna själva upplever sin livssituation och vilka behov och önskemål de har. Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av enkäter och intervjuer. Projektet är finansierat av Familjen Kamprads stiftelse (ref nr 20223226).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna innefattar olika delar av datainsamlingen (enkäter och intervjuer) samt viss projektadministration. Specifika arbetsuppgifter inkluderar administration av enkätdatainsamling, kontakt med olika aktörer och deltagare, bokning av intervjuer, enkätutskick, hantering av digitala enkätsvar och postenkäter, samt arbete med databearbetning och preliminära analyser i Excel och SPSS. Transkriberingar av intervjuer och inledande sortering/kodning av intervjumaterialet ingår också. Vid intresse och färdighet kan ytterligare arbete med analyser (kvantitativa och/eller kvalitativa) diskuteras. Ytterligare arbetsuppgifter kan tillkomma. 

Kvalifikationer

Du skall som minst ha kandidatexamen eller vara i slutfasen (sista terminen) av en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning inom exempelvis psykologi, pedagogik, socialt arbete, sociologi, folkhälsa, arbetsvetenskap eller närliggande områden. Genomförda kurser i kvalitativa och kvantitativa metoder och statistik, erfarenhet av Excel och SPSS (eller liknande program), samt erfarenhet av empiriska undersökningar är krav.

Vid tillsättningen görs en sammantagen bedömning av tidigare erfarenheter, kunskaper och egenskaper. Särskilt meriterande är tidigare erfarenheter som forskningsassistent eller empiriska studier inom ämnesområdet. Engagemang, kunskap och intresse för arbete med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är meriterande. Kunskap om eller erfarenhet av arbete med långvarig smärta är meriterande.

Särskild vikt läggs vid personliga egenskaper så som god samarbetsförmåga, noggrannhet, lyhördhet och god förmåga att organisera arbetet. Du bör ha god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, och att anpassa kommunikationen efter målgrupp.

Anställningsvillkor

Anställningen avser deltid upp till 50 % under 12 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas i första hand av projektledare, Hanna Kusterer, tfn 08-1207 6334, hanna.li.kusterer@edu.su.se. Frågor kring anställningsförfarandet lämnas av administrativ chef, Claudia Hakanen, tfn 08-1207 6650, claudia.hakanen@edu.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Visstidsanställning under 12 månader Deltid upp till 50%.