arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskningsassitent med inriktning mot user experience design

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - upp till 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  19 juni

Om jobbet

Högskolan i Skövde är en central och ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan som stödjer omställningen för en hållbar framtid – regionalt, nationellt och internationellt. Våra 10 000 studenter och 500 medarbetare skapar förutsättningar för samhällets digitala transformation och hållbar samhällsutveckling genom högkvalitativ utbildning och forskning inom valda områden. Välkommen till ett levande campus mitt i Skaraborg.

Om oss:


Verksamheten inom Avdelningen för data- och systemvetenskap kännetecknas av en kreativ och dynamisk miljö, som inbegriper ett mycket gott samarbetsklimat, moderna faciliteter och utmärkt samverkan med det omkringliggande samhället. Forskarstudierna bedrivs inom ämnet informationsteknologi som vid Högskolan i Skövde definieras som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle. Institutionen för informationsteknologi bedriver utbildning och forskning inom detta ämnesområde.

Din roll:


Som forskningsassistent kommer du att stötta forskning inom informationsteknologi och ingå i forskningsgruppen Interaction Lab. Interaction Lab består av cirka 18 forskare som fokuserar på analys, design och utvärdering av mänsklig interaktion med digitala produkter, system och enheter, med fokus på positiva pragmatiska och hedoniska upplevelser för användare. Gruppen har stor erfarenhet av forskning inom både user experience design och människa-robotinteraktion. Vi söker dig som har erfarenhet och intresse av dessa områden.

Du kommer huvudsakligen stötta forskning inom projektet Sociala robotar i hemmiljö för äldre personers livskvalitet - behov, möjligheter och hinder (RO-LIV). Syftet med RO-LIV är att identifiera behov, lösningar och hinder för assisterande sociala robotar som bidrar till förbättrad livskvalitet för äldre personer. Projektet bygger på ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare från informationsteknologi och hälsovetenskap. RO-LIV kommer bland annat leverera en färdplan som kan stötta beslutsfattare i införandet av sociala robotar inom äldrevård, med särskilt fokus på äldre personer i hemmiljö. Projektet genomförs med en deltagande designmetod där äldre individer, vårdpersonal och anhöriga är aktörer och medskapare. Du förväntas, i samarbete med projektledare och övriga projektmedlemmar vara med och driva en stor del av projektets inledande aktiviteter, däribland litteraturstudier, intervjuer, enkätundersökningar och workshops.

 Vi söker dig som har:
 • genomfört eller är i slutfasen av din forskarutbildning, med inriktning mot människa-robotinteraktion
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både svenska och engelska samt
 • dokumenterad god samarbetsförmåga
  Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • dokumenterad erfarenhet av forskning inom människa-robotinteraktion,
 • dokumenterad erfarenhet av arbete eller forskning inom vårdsektorn,
 • graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven),
 • dokumenterad god förmåga till självständighet i arbetet.
Anställningsform: Anställningen som forskningsassistent avser heltidstjänstgöring och görs i enlighet med gällande kollektivavtal mellan Arbetsgivarverket, OFR-S, Saco-S och SEKO. Anställningen är tidsbegränsad under ca tre månader.

Omfattning: 100 %

Sista ansökningsdatum: 19 juni 2024

Diarienummer: Ref nr HS 2024/367

Tillträde: Enligt överenskommelse


Kontaktuppgifter: Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Jesper Holgersson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan:

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev.
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara Högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Lön

Högskolan tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat