arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Försöksledare/Parkchef

 • Yrkesroll

  Parkchef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 juli

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Enheten för skoglig fältforskning (www.slu.se/esf), Skogsvetenskapliga fakulteten, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) söker en försöksledare/parkchef till Vindelns försöksparker. Vi söker en praktiker med goda ledaregenskaper som vill leda ett team ca 15 forskningsingenjörer och försökstekniker vid Svartbergets fältstation. Arbetet erbjuder stora möjlighet för dig som tycker om varierade arbetsuppgifter och vill bidra till boreal skogsproduktionsforskning och ekosystemforskning på ett positivt sätt.

SLU disponerar åtta skogliga försöksparker i olika delar av Sverige (https://www.slu.se/forsoksparker). Försöksparkerna utgör tillsammans Enheten för skoglig fältforskning som ansvarar för SLU:s skogliga fältforskningsinfrastruktur, i vilken även ett stort antal långliggande fältförsök lokaliserade utanför parkerna ingår. Vindelns försöksparker är belägen ca. 8 km norr om Vindeln och omfattar drygt 2500 hektar lokalt samt 3500 ha i Ätnarova försökspark. Förutom ansvaret för den skogliga infrastrukturen bidrar SLU också i tre geografiskt utspridda forskningsinfrastrukturer. Dels de europeiska ICOS (Integrated Carbon Observation System; www.icos-sweden.se) och ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure; www.actris.eu), dels den nationella SITES (SwedishInfrastructure for Ecosystem Science; www.fieldsites.se). Forskningsinfrastrukturerna inkluderar omfattande automatiserade och manuella mätprogram som syftar till att förstå ekologi, biogeokemi, gasutbyte land-atmosfär och hantering av boreala ekosystem och effekterna av klimatförändringarna. Försöksparkerna är också värd för många nationella och internationella forskningsprojekt.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Du ingår tillsammans med de tre övriga parkcheferna och enhetsledningen i ledningsgruppen för Enheten för skoglig fältforskning med gemensamt ansvar för att verksamheten som helhet utvecklas enligt skogsfakultetens önskemål. Som parkchef för Vindelns försöksparker har du ett helhetsansvar för verksamheten inom parken, vilket omfattar ekonomiskt ansvar, personalansvar inklusive arbetsmiljöfrågor. Din uppgift är att se till att parkens verksamhet inom givna ekonomiska ramar utvecklas på ett gynnsamt sätt vad gäller forskningsdata, resultatkommunikation, utbildning samt miljöövervakning. Du har personalansvar för all personal inom Vindelns försöksparker.

Arbetet som parkchef innebär att tillsammans med arbetsledarna se till att de skogliga fältförsöken underhålls och revideras enligt plan, och med hjälp av modern teknik, samt att nya försök för framtida forskningsfrågor anläggs redan idag. Du ansvarar för innehållet i metadatabaser och databaser kopplade till dem. Som parkchef arbetar du också tillsammans med personal som arbetar inom de olika forskningsinfrastrukturerna, främst forskningsingenjörer, för att se till att datainsamlingen fungerar, utrustningen underhålls och arbetet utvecklas kontinuerligt.

Under barmarksperioden kommer du att medverka i praktiskt arbete vilket innebär en hel del utomhusvistelse och resande under kortare perioder. Till arbetsuppgifterna hör att biträda forskare med anskaffning av försöksområden för olika typer av fältförsök, men också att erbjuda annan typ av forskarstöd, såsom att bistå med att organisera datainsamling, provtagning etc. I arbetsuppgifterna ingår även visst deltagande i fältundervisning samt förmedling av forskningsresultat i samband med exkursioner och studiebesök, både inom och utanför SLU samt så väl nationellt som internationellt. 

Kvalifikationer:

 • Högre skoglig utbildning såsom Jägmästare eller motsvarande
 • God eller mycket god fältvana och praktisk erfarenhet av försöksutläggning
 • Du är en lagspelare som också trivs med att arbeta självständigt.
 • Du är flexibel och anpassningsbar till förändrade förutsättningar.
 • Du kan hantera många olika arbetsuppgifter och kan prioritera de som är viktiga.
 • Du har ett strukturerat arbetssätt.
 • B-körkort för bil
 • Talar och skriver engelska flytande

Kvalifikationer som är meriterande:

 • Tidigare anställning med personalansvar
 • Kännedom eller erfarenhet av akademisk forskningsmiljö och god insikt i forskningens förutsättningar
 • Erfarenhet av praktiskt skogsbruk, skoglig inventering och databasarbete
 • Du är väl insatt i metodik och teknik för trädmätning och fältdatainsamling.
 • Erfarenhet av meteorologiska instrument, gas-analysatorer, dataloggrar och programmering av dataloggrar
 • Erfarenhet av GIS-data och relaterad mjukvara, till exempel QGIS
 • Körkort för snöskoter
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Av särskilt stor betydelse är ansvarstagande, noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet. Tjänsten är placerad vid Svartbergets fältstation strax utanför Vindeln ca 7 mil nordväst om Umeå. Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU ligger i Umeå.

Placering:

Vindeln

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

1 Oktober eller enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2023-09-30.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat