arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förste forskningsingenjör inom proteinproduktion

 • Yrkesroll

  Biokemist

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 maj

 • Sök jobbet senast

  19 juni

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper. Vår forskning och utbildning fokuserar på en djup förståelse av kemiska och biologiska processer i celler och i miljön. Vi tar oss an viktiga samhällsfrågor som till exempel antibiotikaresistens, cancer, hjärnsjukdomar, miljöproblem och klimatförändringar. På så sätt medverkar vi till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling inom områdena god hälsa och välbefinnande, hållbar energi för alla, hållbara städer och samhällen samt bekämpa klimatförändringar. Institutionen är en internationell miljö med tvärvetenskapliga samarbeten inom både forskning och utbildning, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science. Institutionen ansvarar för forskarutbildning inom ämnesområdet Naturvetenskap med inriktning mot kemi, biofysik, biologi och utbildningsvetenskap. Därtill är institutionen värd för utbildningsprogram i molekylärbiologi, genomik och systembiologi, kemi, organisk kemi och läkemedelskemi samt receptarieutbildningen. Institutionen samverkar med olika samhällsaktörer som skolor, näringsliv och myndigheter. Institutionen för kemi och molekylärbiologi har runt 250 anställda. Vi finns i centrala nybyggda lokaler, Natrium, på Campus Medicinareberget i Göteborg. 

’Protein Production Sweden (PPS)’ är en ny nationell infrastruktur med finansiering från Vetenskapsrådet i syfte att koordinera och utföra produktion av proteiner i olika expressionssystem för svenska forskare. Koordineringen av aktiviteterna vid fem universitet i Sverige kommer att ge en ökad tillgänglighet och kompetens inom proteinproduktion och kommer att säkra service av hög kvalitet inom området. Tjänsten är delad mellan ’Yeast Protein Production (YPP)’ och ’Mammalian Protein Expression (MPE)’ faciliteterna vilka båda är delar av PPS. YPP fokuserar på produktion av alla sorts proteiner i jästen Pichia pastoris, intracellulärt eller sekreterat, och MPE fokuserar på produktion av proteiner och glykoproteiner i mammalieceller. Både enheterna är resurscenters som ger forskningsservice när det gäller produktion och rening av rekombinanta proteiner där avancerad utrustning och kvalificerad kompetens utgör naturliga mötesplatser för nationella och internationella kontakter inom livsvetenskaperna. Med stöd från Vetenskapsrådet till PPS söker vi nu en erfaren proteinkemist för produktion och rening av proteiner från både jäst- och mammalieceller.

Arbetsuppgifter: 

Ett nyckelfokus för tjänsten är att driva och ansvara för proteinproduktionsprojekt för olika forskare. Arbetet är labbaserat och innebär att transformera och odla jästceller, odla och transfektera mammalieceller, proteinrening, karakterisering och kvalitetskontroll. Detta innefattar planering och utförande av olika typer av cellkulturer, vilket inkluderar stor- och småskaliga transfektioner och bioreaktorkulturer, rening och produktion av proteiner samt olika proteinanalyser. Molekylärbiologiskt arbete och kloning kan också ingå, där en väsentlig del är att vara rådgivande i design av konstrukt utifrån användarnas forskningsfrågeställning. Kommunikation med olika forskare och rapportering av projekt är viktiga delar av arbetet, liksom att upprätthålla rutinerna på de båda faciliteterna. Arbetstiden kommer att fördelas lika mellan de två olika faciliteterna. Arbetet utförs självständigt eller tillsammans med andra gruppmedlemmar och kräver flexibilitet samt förmågan att anpassa sig till olika uppgifter. Helgarbete kan förekomma. Tjänsten kräver professionellt kunnande samt erfarenhet av proteinproduktion samt förståelse för både proteinkemi och den akademiska miljön. Det är viktigt att kunna utföra experiment baserat på forskares vetenskapliga krav på ett tidseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt.

 

För mer information; var god och ansöker via https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Lön

lön enligt kollektivavtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat