arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Förvaltare av skyddad natur

 • Yrkesroll

  Parkförvaltare

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 maj

 • Sök jobbet senast

  23 juni

Om jobbet

Om arbetsplatsen
Med tanke på naturvårdsbränning, förändra skötseln av äldre naturreservat och ett starkt lag.

Vi söker dig som vill bidra i rollen som förvaltare av skyddad natur. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta.

Naturvårdsenheten är en enhet med spännande och bred verksamhet. Arbetet på enheten är mycket omväxlande och vi hanterar frågor som berör och engagerar många. Vi är ett sextiotal personer som arbetar bl. a. inom områdena; jakt, fiske, rovdjursförvaltning, fjällförvaltning, rennäring, reservatsförvaltning, naturum, terrängkörning, Natura 2000, reservatsbildning och åtgärdsprogram för hotade arter. Vi är ett välutbildat gäng med stort engagemang och bra tempo.

Antalet naturreservat i Västerbottens län har under senare år ökat i antal och Naturvårdsenheten behöver därför fortsatt ha ett starkt lag som arbetar med förvaltning och skötsel av skyddad natur.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss.html

Arbetsuppgifter

Som förvaltare av skyddad natur kommer du utifrån givna ekonomiska ramar arbeta med planering, upphandling, uppföljning och administration av skötselåtgärder inom länets naturreservat. Dessa är vanligtvis inriktade mot biologisk mångfald, friluftsliv, tillsyn eller naturvägledning. Projektinriktat arbetssätt förekommer i olika grad. Denna tjänst är särskilt inriktad mot skötsel av skogliga naturtyper inom ramen för Life2Taiga som finansieras av EU-kommissionens LIFE-fond. De viktigaste skötselåtgärderna inom Life2Taiga är naturvårdsbränning och brandefterliknande åtgärder.

Behovet av att förändra skötseln i flera äldre naturreservat har under senare år blivit allt tydligare. Du kommer därför även att arbeta med alla delar av processen i att ta fram nya skötselplaner och moderna reservatsbeslut för de mest prioriterade områdena i länet. Detta arbete kommer framför allt att ske under den tid du går parallellt med ordinarie förvaltare samt under vinterhalvåret.

En stor del av arbetet innebär också kommunikation och samarbete med företag, centrala verk, kommuner, föreningar och allmänheten liksom samarbete internt på Länsstyrelsen i en lång rad frågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

- Har en för arbetsuppgifterna relevant högskoleutbildning som t.ex. biolog, jägmästare eller liknande
- Är praktiskt lagd, är van att vara i fält och har god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt
- Har körkort för bil.

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Erfarenheter av likartade arbetsuppgifter, framför allt naturvårdsbränning och annan skoglig skötsel
- Insikt i de regionala förhållandena i länet
- Kunskaper om och erfarenhet av arbetet med att skriva beslut om naturreservat och skötselplaner
- Goda kunskaper och erfarenhet av arbete med GIS.

Du har eget driv och kan jobba självständigt och i grupp utifrån givna övergripande riktlinjer. Vidare är du strukturerad och har förmågan att i en mycket omfångsrik och diversifierad verksamhet prioritera och fokusera för att nå resultat. Utöver det är du resultatorienterad, vilket innebär att du fullföljer egna och gemensamma arbetsuppgifter inom rätt tid.

Villkor

Tjänsten är ett vikariat och en mindre del särskild visstidsanställning.

Om Länsstyrelsen Västerbotten


Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.

Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling. Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.

Som anställd på Länsstyrelsen Västerbotten får du ha en bisyssla. Din bisyssla får dock inte riskera att skada förtroendet för dig som medarbetare eller myndighetens anseende. Du kan inte ha en bisyssla som gör att du har svårt att koncentrera dig på ditt arbete hos oss.

När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling. Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd. Har du skyddade uppgifter, kontakta oss så hjälper vi dig med hur du kan gå vidare med en trygg och säker ansökningsprocess. Kontaktuppgifter till oss hittar du här: https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html.

Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2025-12-31