arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gästlärare i visuell kommunikation mot grafiska tekniker och publicering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Vi söker en yrkesverksam grafisk formgivare eller illustratör och som med engagemang, kreativitet liksom praktisk och pedagogisk skicklighet vill undervisa i och underhålla våra verkstäder för tryck och publicering.

Anställningen är placerad på Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) och knuten till huvudområdet visuell kommunikation. Konstfack erbjuder två utbildningar inom visuell kommunikation: Kandidatprogrammet i grafisk formgivning & Illustration samt masterprogrammet i visuell kommunikation. Ämnena grafisk formgivning och illustration integreras på kandidat- såväl som masternivå och utgör två inriktningar inom huvudområdet visuell kommunikation.

Utbildningarnas mål är att studenterna ska erövra de kunskaper och färdigheter som krävs för att utveckla en självständig, relevant och samtidsförankrad praktik inom visuell kommunikation. Utbildningarna utgår från visuell kommunikation i bred bemärkelse och integrerar ett kritiskt förhållningssätt till området som praktik. Stor vikt läggs vid att skapa en trygg studiemiljö och en generös samarbetskultur. Kandidatprogrammet syftar till att studenterna ska erövra de kunskaper, metoder och verktyg som krävs för att kunna kommunicera visuellt, i relation till såväl specifika målgrupper som en bredare allmänhet. Utbildningen förbereder studenten för att verka såväl brett som fördjupat samt förbereder studenten för studier på avancerad nivå. Masterprogrammet tar sin utgångspunkt i ett maktkritiskt förhållningssätt till visuell kommunikation i relation till sociala, kulturella och ekonomiska sammanhang. Med utgångspunkt i begreppen normkritik och normkreativitet undersöker studenterna hur normer formar – och formas – genom visuell kommunikation och hur konstnärliga metoder kan utvecklas för att utmana och vidga både den egna praktiken och området. Masterprogrammet är en internationell utbildning och undervisningen sker på engelska.

Lärarkollegiet består av tio lärare, varav två professorer (en med inriktning mot illustration och bildberättande och en med inriktning mot grafisk formgivning). Därtill finns två doktorander knutna området.

 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Handledning och undervisning i grafiska tekniker och publicering
 • Aktivt deltagande i lärarkollegiets gemensamma arbete liksom i institutionsgemensamma och Konstfacksövergripande aktiviteter
 • Övergripande ansvar för den verkstadsmiljö som bland annat innefattar screen- och grafiktryck, storformatskrivare, risograf, sublimeringsskrivare och bokbinderi
 • Ansvar för underhåll och säkerhet i verkstäderna samt materialinköp och materialförsäljning
 

 

Anställningen


Anställningen är ett vikariat på sex månader och omfattar 50 procent av heltid med start i mitten av december. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka.

 

Behörighetskrav och bedömningsgrunder


Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskole­förordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömnings­grunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.

 

Behörighetskraven för den här anställningen är:

 • Examen från grundläggande konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande kompetens eller annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå.
 • Visat pedagogisk skicklighet
 • Goda språkfärdigheter i svenska eller annat skandinaviskt språk
 • Goda språkfärdigheter i engelska
 

Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:

 • En etablerad och aktuell praktik inom området visuell kommunikation med inriktning mot grafiska tekniker och publicering
 • Mycket goda praktiska kunskaper inom en eller flera grafiska tekniker, företrädesvis traditionella så väl som modernare,
 • Pedagogisk skicklighet i undervisning och handledning, gärna på högskolenivå
 • God samarbetsförmåga
 • God organisatorisk och administrativ förmåga,
 

 

Högskolepedagogisk utbildning


För arbete som professor, lektor och adjunkt (med en anställningstid längre än två år) krävs att den anställde har genomgått högskolepedagogisk utbildning på Konstfack eller vid annat lärosäte, eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. En sökande som i övrigt bedöms behörig men som saknar högskolepedagogisk utbildning ska påbörja utbildningen (motsvarande 7,5 hp) för att förvärva den saknade behörigheten senast inom ett år från anställningens början.

 

Upplysningar


Upplysningar om arbetet ämnas av enhetschef vid Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV) Emma Isaksson (emma.isaksson@konstfack.se).

För allmänna anställningsvillkor och anställningsförfarandet svarar HR handläggare Erik Magnusson (erik.magnusson@konstfack.se).

Fackliga företrädare nås genom Konstfacks växel, 08-450 41 00.

 

Ansökan ska innehålla

 • CV (inklusive en förteckning över din undervisnings- och handledarerfarenhet där undervisningsform, omfattning och din roll specificeras)
 • Personligt brev
 • Visuell dokumentation av ett representativt urval av fem gestaltade arbeten
 • Kortfattad (max en sida) skriftlig redogörelse för din egen gestaltande praktik av relevans för området och dess inriktning
 

Välkommen med din kompletta elektroniska ansökan märkt med Dnr KF2023/VO2P/90 senast 2 oktober 2023. Läs mer på www.konstfack.se/ledigajobb. Klicka på det lediga jobbet för information och för att registrera din ansökan.

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

. .