arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef inom IT-infrastruktur med placering i Linköping

 • Yrkesroll

  Gruppchef, teknik

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  9 november

 • Sök jobbet senast

  3 december

Om jobbet

Är du en engagerad chef som har förmågan att lyfta, engagera och entusiasmera? Vill du bygga upp och utveckla ett Team med bred IT-kompetens som svarar mot morgondagens IT-infrastrukturmiljöer och dess krav på IT-säkerhet?
Hos oss får du ett jobba med ett meningsfullt uppdrag och möjligheten att bidra till att och göra Sverige säkrare. Sök tjänsten idag!

Så här arbetar vi på Säkerhetspolisen

Ditt och dina kollegors uppdrag är att tillsammans skydda Sverige, vår demokrati och våra fri- och rättigheter. Dina kollegor är specialister, sakkunniga och samhällsintresserade. De vet att saker inte alltid är som de ser ut att vara vid första anblick. Därför söker vi kollegor som bidrar med kompletterande perspektiv, kunskaper och erfarenheter som sammantaget gör oss bättre.
Det finns många olika yrken och kompetenser hos oss. Du kommer samverka med och lära mycket av andra. Du kommer också kunna arbeta och utvecklas självständigt. Både lagarbete och djup specialisering behövs för att förstå och hantera våra komplexa uppdrag. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända, inte heller händer. Oavsett arbetsuppgift är du med och bidrar till Sveriges säkerhet.
Det här är ditt uppdrag
I den här gruppchefsrollen får du bygga upp och leda ett team inom redan existerande områden men distribuerat på flera geografiska platser. Det innebär att du behöver ha god förmåga att kunna leda på distans. Teamet du leder har blandad kompetens inom IT-infrastruktur.
I uppdraget ingår rekrytering, introduktion och kompetensutveckling. Det är du som säkerställer att teamet har de arbetsmetoder, verktygsstöd och kompetens som behövs för uppdraget. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för teamet och ansvarar för att arbetet utvecklas framåt samt uppfyller förväntade resultat och uppställda mål.
Du har helhetsperspektiv och är ett stöd till kollegor och intressenter i att behålla fokus på aktiviteter som skapar värde för verksamheten.
Du deltar aktivt i ett kontinuerligt förändringsarbete i gruppen, enheten och avdelningen. Du driver forum som går på tvären inom enheten och mellan enheter inom hela myndigheten. Du ansvarar även för att kommunicera, vidareutveckla och tillämpa de metoder och arbetssätt som beslutas.
Gruppchefsrollen innebär många kontaktytor både inom och utanför den egna myndigheten.
Du är en aktiv medlem i enhetsledningen och tillsammans med kollegorna arbetar du med att driva enheten framåt. Du har även ett nära samarbete med andra chefer inom myndigheten.
Din placering är på regionkontoret i Linköping men både in- och utrikes resor förekommer i tjänsten.
Beredskap kan förekomma i tjänsten
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Svenskt medborgarskap
Akademisk examen inom IT/teknik eller annan erfarenhet som bedöms likvärdig
Flerårig erfarenhet av direkt ledarskap med personalansvar
Erfarenhet av att rekrytera och bygga team
Erfarenhet av att leda arbete inom en IT/teknikorganisation med höga säkerhetskrav
God kännedom om IT infrastruktur
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift

Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Det är därför meriterande om du har arbetat med IT-infrastruktursäkerhet, har erfarenhet av säkerhetsarbete inom IT eller av arbete inom myndighetsvärlden. Har du dessutom arbetat med det agila arbetssättet är det någonting vi ser positivt på.
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som har förmåga att lyfta, engagera och entusiasmera dina medarbetare.
Du är trygg i ditt ledarskap och är bekväm med att ha din chef på distans. Du är självständig och kan fatta egna beslut inom ramen för ditt mandat.
Vid snabba förändringar kan du göra omprioriteringar men ändå hålla ett långsiktigt fokus. Det innebär bland att du har förmåga att se den egna verksamheten i ett större sammanhang och sätta helheten främst.
Vi förutsätter att du har ett mycket högt säkerhets- och sekretessmedvetande samt ett gott omdöme och hög integritet.
Anställningsvillkor och förmåner
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Vi premierar hälsa och strävar efter balans mellan arbete och privatliv. Hos oss utövar du friskvård på din arbetstid och vi erbjuder både individuell träning och gruppträning i egna träningslokaler på vårt huvudkontor i Solna. Arbetar du vid ett regionalt kontor har du möjlighet att få ersättning för träningskort som motsvarar träningsmöjligheterna vid huvudkontoret.
Som anställd vid en statlig myndighet har du fler semesterdagar än på många andra arbetsplatser. Det är din ålder som avgör hur många semesterdagar du har. Till och med det år du fyller 29 har du 28 dagar semester per år. Från och med det år du fyller 30 har du 31 dagar semester och från och med det år du fyller 40 har du 35 dagar semester.
Du får statlig tjänstepension PA 16. Utöver det har Säkerhetspolisen ett lokalt avtal med en extra pension för våra anställda. Om du ska vara föräldraledig får du en extra föräldralön som innebär omkring 90 procent av din lön. I anställningsavtalet ingår även extra försäkring som ger ekonomiskt skydd för make, maka, registrerad partner, sambo och barn.
Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
Så tar du kontakt med oss
Du är välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 75 95. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2023-12-03
I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och eventuella meriter. Beskriv också hur dina personliga egenskaper bidrar i rollen.
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön