arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till rätts Stockholm, Rättsavdelningen

 • Yrkesroll

  Kontorschef, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 april

 • Sök jobbet senast

  17 april

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.
Rättsavdelningen är en av Polismyndighetens avdelningar. Förutom de sju regionala rättssektionerna och ett avdelningskansli består rätts­avdelningen av tre sektioner som fullgör avdelningschefens processansvar: förvaltningsrättssektionen, sektionen för informationsförvaltning och sektionen för rättslig styrning och stöd.
De sju regionala rättssektionerna bedriver verksamhet inom avdel­ningens tre verksam­hetsområden förvaltningsrätt, informations­förvaltning och rättstillämpning. Rätts Stockholm innefattar länen Stockholm samt Gotland och består idag av 10 grupper indelade i de tre verksamhetsområdena. Just nu söker vi dig som brinner för ledarskap och som vill arbeta som chef inom informationsförvaltningsområdet.
Arbetsuppgifter
Informationsförvaltande verksamheten består av 4 grupper som tillsammans ansvarar för registratur, arkiv och sekretessprövning. Den grupp du är chef för ansvarar för registratur. Registraturens uppgifter är bl.a. att diarieföra ärenden och inkommande handlingar som förs i allmänna och hemliga diarier, bevaka officiella e-postbrevlådor samt delta i postöppning, ge stöd och utöva tillsyn inom ramen för diarieföring. De tre registratorgrupperna finns placerade på Kungsholmen, i Flemingsberg och i Sollentuna.
Som gruppchef vid rätt Stockholm rapporterar du till rättschefen och bitr. rättschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom ditt ansvarsområde och dess resultat, men deltar också aktivt i att utveckla och se helheten både inom sektionen och myndigheten. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef med verksamhet och personalansvar den senaste femårsperioden
erfarenhet av att leda i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, informationsförvaltning
minst tre års erfarenhet av arbete inom myndighet
lägst 3-årig gymnasieutbildning eller annan relevant utbildning
svensk medborgare

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning för lägst direkt nivå
arbetsmiljöutbildning och formellt delegerat arbetsmiljöansvar

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation

Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Fackliga företrädare
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn: 010-563 87 10
SACO, nås via Polisens växel 114 14
SEKO Polisen, Karna Tillheden, tfn: 010-561 66 27
ST, nås via Polisens växel 114 14
Anställning
Anställningsform: Tillsvidareanställning med förordnande för befattningen om fyra år, med möjlighet till förlängning. Provanställning kan förekomma.
Placeringsort: Kungsholmen
Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Ansökan
Notera att det tydligt skall framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter, då det ligger till grund för vårt urval.
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 17 april 2024 via e-post till jobb.na@polisen.se. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format. Märk din ansökan med ref.nr. A202.479/2024 i mailets ärendemening. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via papperspost till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult.
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Arbetsgivaren vill att du skickar din ansökan via e-post. jobb.na@polisen.se