arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till SMHIs forskning och utveckling inom biogeokemisk oceanografi

 • Yrkesroll

  Oceanograf

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  31 augusti

Om jobbet

Nu söker vi dig med stort intresse för havet, forskning och ledarskap. Som gruppchef för forskning och utveckling inom biogeokemisk oceanografi får du möjlighet att både forska och att ha en avgörande roll i det arbetet som driver gruppens vetenskapliga arbete och inriktning framåt.

Om Forskning- och utvecklingsavdelningen på SMHI

Du blir del av en internationell och innovativ forskningsmiljö i framkant. FoU-avdelningens verksamhet är kunskapsorienterad, IT- baserad och med beräkningsmodeller och högpresterande datorer som väsentlig infrastruktur. Avdelningens enheter producerar processförståelse, data och tjänster inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi så att avgörande och välgrundade beslut inom hållbarhetsområdet kan fattas på såväl lokal, nationell som internationell nivå.

Läs mer om verksamheten på vår hemsida: https://www.smhi.se/forskning

Om FoU-enheten i Oceanografi

Enheten ansvarar för SMHIs oceanografiska forskning, och utveckling av oceanografiska modeller, för operationell oceanografi, klimat och biogeokemi i Arktis, Östersjön, Västerhavet och Nordsjön samt kustzonsmodeller. Den har expertkunskap inom en rad områden som är förknippade med havsforskning, såsom marinbiologi, marina observationer, numerisk modellering och fjärranalys. Den medverkar även i SMHIs expertgrupp runt havsnivåer och bedriver forskning i Antarktis. Arbetet sker till stor del i externfinansierade nationella och internationella projekt som söks av medarbetarna, men också i anslagsfinansierade projekt, inte minst rörande klimatförändringar i havet.

Om tjänsten


I rollen som gruppchef har du personal- och budgetansvar för ca 10 medarbetare som arbetar inom främst biogeokemisk oceanografi i Göteborg och Norrköping. På enheten finns forskare, postdoks, forskningsledare, projektledare och en kommunikatör. Det pågår också en rekrytering av SMHIs professor i oceanografi.

Du skapar goda förutsättningar för medarbetares utveckling och delaktighet i verksamheten. Du är drivande i arbetet med att säkerställa en hög vetenskaplig nivå, tillsammans med medarbetarna och i egen forskning, gällande beslutsunderlag, forskningsmetod och dess resultat, modellering, analyser, dataproduktion och dataanvändning. Gruppchefen deltar dessutom i ledningen och utvecklingen av den Oceanografiska enheten genom att vara del av dess ledningsgrupp.

Din profil


Vi söker dig med akademisk forskarutbildning inom oceanografi eller annan inriktning som SMHI bedömer likvärdig. Du har också goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt i tal och skrift på engelska är ett krav.

För rollen krävs även erfarenhet av,
 • analys- och forskningsarbete inom oceanografi samt expertkunskap av relevans för enhetens ämnesområden
 • arbete med projektansökningar, projektledning och deltagande i internationella forskarnätverk
 • skriftlig och muntlig vetenskaplig publicering och kommunikation samt att presentera kunskapsmaterial och representera en kunskapsorganisation till olika avnämargrupper
Starkt meriterande för tjänsten är erfarenhet/ kunskap av,
 • biogeokemisk modellering av havet samt inom verksamhetsområdena havsmiljö samt havets klimat och/eller biogeokemisk oceanografi
 • att söka och attrahera extern finansiering, speciellt om det har skett inom ramen för internationell finansiering (e.g. EU:s ramprogram, Copernicus) och ihop med internationella konsortier
 • personalansvar
Meriterande för tjänsten är,
 • vana vid användning av och analyser av data från kopplade fysiska-biogeokemiska oceanografiska modeller
 • etablerat nationellt och internationellt nätverk relevant för tjänsten
 • Internationell arbetslivserfarenhet och ledning av kulturellt mixade team, inklusive erfarenhet av att stimulera till teambuilding och individuell utveckling
 • arbetsledning av större projekt, gärna inom forskning och internationell kontext
 • erfarenhet från verksamhet som omfattat programmering (gärna Python, Fortran, Bash), webbutveckling, superdatorer, högteknologisk infrastruktur, och digitaliserad produktion
 • kunskap i administrativa stödsystem (Agresso, Primula) samt mycket goda kunskaper i Microsoft Office
 • erfarenhet av planering och uppföljning av ekonomi och resultat
 • erfarenhet av ledningsuppdrag inom svensk förvaltning
För att lyckas i rollen som gruppchef trivs du med och motiveras av forskning i allmänhet och forskningsledning i synnerhet. Du uppskattar kontakter med andra där din kommunikativa förmåga kommer till sin rätt. Du har en god förståelse för och intresse av att forskningsresultat snabbt kan komma till tillämpning och att de kommuniceras till, och utformas med, interna och externa användare. Du har en stor vilja att medverka till att SMHIs oceanografiska verksamhet utvecklas och förblir relevant i ett samhälle i förändring. För att få med dig medarbetarna i detta arbete tror du precis som vi på att det görs bäst genom att skapa goda strukturer för arbetet och genom ett coachande och tillitsbaserat ledarskap.

Anställningsform: Tillsvidare


Placeringsort: Placeringen är på vårt kontor i Göteborg, en majoritet av din arbetstid är på kontoret och du har möjlighet att arbeta hemifrån när det passar verksamheten.

Sista ansökningsdag: 31 augusti.

Vid ev. frågor nås enhetschef mellan datumen 1-12 juli respektive 12-31 augusti. Facklig företrädare för SACO är anträffbar fr.o.m. 19 aug och facklig företrädare från ST fr.o.m. 14 juli. HR-specialist är anträffbar 29 juli – 2 aug och fr.o.m. 19 aug.

Välkommen med din ansökan.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

SMHI är en beredskapsmyndighet och som anställd kan du komma att krigsplaceras vid myndigheten.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat