arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchef till Stöd och service 2, lokalpolisområde Storgöteborg nordost

 • Yrkesroll

  Inspektör, Polisen

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Polisregion Väst
Polisregion Väst består av Hallands län och Västra Götalands län. Verksamheten i regionen är organiserad i fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg som tillsammans är indelade i 16 lokalpolisområden. Vidare finns det tre regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten och utredningsenheten, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Om arbetsplatsen
Polisområde Storgöteborg
I polisområde Storgöteborg bor närmare en miljon invånare. Vårt geografiska område spänner över sju kommuner – från storstadsmyller till landsbygd. Polisområde Storgöteborg är indelat i fem lokalpolisområden: Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. På polisområdesnivå organiseras utredningsverksamheten i utredningsjour och utredningssektion. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde nordost ingår i polisområde Storgöteborg. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service.
Stöd och service grupp 2 består av en gruppchef och 10 medarbetare med bred kompetens i funktioner som exempelvis kommunpoliser, FU-ledare samt operativ samordnare. Inom gruppen hanteras mångsidiga och utvecklande verksamhetsfrågor i den lokala polisverksamheten samt gentemot samverkande aktörer.
Gruppens övergripande uppdrag är bland annat att ansvara för upprätthållandet av den övergripande operativa lägesbilden i lokalpolisområdet, omvärldsbevakning samt framtagandet av strategiskt underlag som ligger till grund för ledningens beslut.
Arbetsuppgifter
Som gruppchef rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området Stöd och service 2 och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Uppdraget innebär att du har personal- och arbetsmiljöansvar för din grupp. Du har förmåga att se på verksamheten ur både ett operativt- samt helhetsperspektiv och bidrar aktivt med stöd till ledningen för lokalpolisområdet.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
· minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef och/eller arbetsledare
· erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
· erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
· polisexamen eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt lägst gymnasial utbildning i kombination med erfarenhet av likvärdigt arbete inom Polismyndigheten som arbetsgivaren bedömer relevant
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
· erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
· ingått i ledningsforum
· erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
· erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
· chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar förmågor inom följande:
• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Läs mer och ansök om tjänsten via denna länk:
https://recruit.visma.com/spa/sv/public/apply?guidAssignment=9ad5f533-6c68-4e3b-8602-0d12cb88957b&forcelocale=true

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön