arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Gruppchefer till Regionledningscentralen region Väst, Göteborg

 • Yrkesroll

  Inspektör, Polisen

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 september

 • Sök jobbet senast

  25 september

Om jobbet

Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 36 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de närmsta åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Regionledningscentral (RLC)
Regionledningscentralen i region Väst ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och är en sektion vid operativa enheten. Arbetsplatsen består bland annat av RLC-operatörer, RLC- befäl, vakthavande befäl och regionala insatsledare. På regionledningscentralen hanteras, bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Verksamheten vid regionledningscentralen präglas av ett tydligt medborgarperspektiv där regionledningscentralen ska upprätthålla en mycket hög tillgänglighet i ärenden som kräver omedelbara eller skyndsamma polisingripanden och en hög tillgänglighet i övriga ärenden.
RLC Väst målsättning är att skapa Sveriges främsta Regionledningscentral och utveckla ett starkt ledarskap och medarbetarskap som bygger på förtroende, motivation, förståelse och relation. Är du den vi söker som vill vara med och påverka utvecklingsresan till Sveriges främsta ledningscentral och bli en viktig kugge i ett framåtlutat ledningsteam?
Arbetsuppgifter
Som chef för operatörsgrupp rapporterar du till sektionschef samt ingår i RLC:s ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Som chef för en operatörsgrupp arbetar du nära dina medarbetare i turlaget och ger dem bästa möjliga förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag, även om du inte är ansvarig för den operativa arbetsledningen. Ditt uppdrag innebär även arbete med sektionens ansvarsgrupper, där du tillsammans med andra gruppchefer ansvarar för och driver utvecklingsarbetet inom ett specifikt område. Du kommer att vara en viktig del i sektionens verksamhetsutveckling och vi ser att du engageras av förändringsarbete och har erfarenhet av detta sedan tidigare.
Periodvis är arbetsbelastningen hög, varför du behöver kunna arbeta under pressade förhållanden, öka arbetstakten samt prioritera och växla mellan dina olika ansvar utan att eftersätta kravet på en god service och kvalitet. Som gruppchef vid RLC ska du skapa en känsla av sammanhang utifrån vårt hela uppdrag, arbeta med spelregler och förväntningar samt belysa goda exempel med återkommande feedback. Inriktningen ska vara en mångfald, tilltro och lyhördhet. Alla vid RLC Väst ska känna sig behövda och värdefulla.
Du har en viktig roll och ska starkt bidra till att medarbetarna vid RLC Väst känner en stolthet för professionen och utvecklar teamkänslan. Teamkänslan är viktig. Du ska stärka sektionens teamkänsla genom att vara en viktig central del och bidra med empati, stödjande och hjälpande. Som drivande i operativa navet skapar du en känsla av frihet och ansvar för 112 och operativ ledning.
Som del av ledningen ska du vara drivande och bidra till att mejsla ut rätt agenda vid sektionens olika forum. Agendan ska skapa värde för medborgaren.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden
erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, exempelvis inom samhällsservice med många externa kontakter eller motsvarande inom privat sektor.
polisexamen eller motsvarande eftergymnasial utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet tillsammans med annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
svenskt medborgarskap

Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
ingått i ledningsforum
erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
erfarenhet av arbete med den lokala problembilden och medborgarlöftet


När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation

Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Läs mer och sök jobbet via vår hemsida.

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön