arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare civil beredskap: med inriktning mot risk- och sårbarhetsanalys

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 juni

 • Sök jobbet senast

  18 augusti

Om jobbet

Länsstyrelsen Blekinge är en myndighet med brett ansvarsområde och spännande uppdrag. I vår roll som regeringens företrädare i länet ingår att arbeta med allt från miljöskydd, naturvård, planering och bostadsbyggande, djurskydd, energi och klimat till civilt försvar, krishantering, kulturmiljö, fiske och landsbygdsutveckling.

Länet är en del av en expansiv Östersjöregion där det är nära till allt. Det gör det enkelt att kombinera ett intressant arbete med bra boende och aktiv fritid. Vårt kontor ligger vackert vid vattnet i världsarvsstaden Karlskrona.

Vi arbetar för att nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där naturen, människorna och företagen mår bra. De beslut vi fattar i dag ska hålla även i framtiden. Vi finns här för Blekinge. Läs mer: www.lansstyrelsen.se/blekinge

Arbetsuppgifter

Din roll är främst att arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga samhällsstörningar.

RSA är ett underlag för beslut, riskinformation och samhällsplanering och är därför en viktig del inom krisberedskapen. Du kommer att arbeta med myndighetens interna RSA samt leda arbetet med att stödja och utveckla länets aktörer i länsgemensamma frågor kring RSA. Du kommer även att få arbeta med att stödja och hjälpa kommunerna i deras krisberedskapsarbete samt delta i uppföljning utifrån de nationella överenskommelser som finns.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:


- Delta i arbetet med utvecklingen av länets krisberedskap och planering för det civila försvaret.

- Stödja kommunerna, regionen och andra aktörer i utvecklingen av deras arbete med krisberedskap och civilt försvar.

- Vara delaktig i utvecklingen av länsstyrelsens egen förmåga kring krisledning och krigsorganisation samt tjänstgöra i organisationen för tjänsteman i beredskap (TiB).

- Du kommer att arbeta med myndighetens interna RSA samt leda arbetet med att stödja och utveckla länets aktörer i länsgemensamma frågor kring RSA.

- Arbeta med analysarbete och framtagande av rapporter. Beroende på din kompetensprofil och myndighetens behov kan det även bli aktuellt att arbeta med andra arbetsuppgifter inom myndighetens uppdrag.

- Kontakter med bland annat kommuner, region, civila och militära myndigheter samt företag och frivilligorganisationer.

Kvalifikationer

Du ska ha en relevant högskoleexamen inom t.ex. riskhantering, samhällsvetenskap, statsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig och som motsvarar de krav och förväntningar vi ställer på rollen. Andra utbildningar som kan vara relevanta är officersutbildning, polisutbildning eller andra utbildningar i kombination med relevant arbetslivserfarenhet.

Goda kunskaper om den svenska krisberedskapen och totalförsvaret på såväl lokal, regional som nationell nivå samt kunskap om och erfarenhet av arbete med totalförsvarsfrågor och säkerhetsskyddsfrågor är meriterande.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i en förvaltningsmyndighet och att du är förtrogen med det särskilda ansvar du har som offentliganställd tjänsteman.

Arbetet vid länsstyrelsen är mycket utåtriktat och det är värdefullt om du har erfarenhet av att utbilda, hålla föredrag och att samverka med andra aktörer. 

Tjänsten innebär resor både inom och utom länet samt ibland övernattningar utanför verksamhetsorten. Därför är B-körkort ett krav.

Som person är det viktigt att du har en social förmåga och lätt för att samarbeta i grupp och att ha förmåga att skapa , utveckla och bibehålla goda relationer. En stor del av arbetet kommer att ske i projektform och i olika arbetsgrupper därför ser vi det som positivt om du har erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete.

Du behöver vara analytisk lagd och kan utrycka dig tydligt och lättförståeligt i tal och skrift. Du arbetar strukturerat och är ansvarstagande för ditt uppdrag och roll. Du driver ditt arbete självständigt framåt men räds inte att involvera andra när det behövs och du kan visa både kvantitativa och kvalitativa resultat i ditt arbete.

Villkor

För att kvalitetssäkra och effektivisera rekryteringsarbetet använder vi ett elektroniskt ansökningsformulär i samarbete med Varbi för samtliga lediga jobb. Fyll i din ansökan så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i databasen. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Tillsvidareanställning vid Länsstyrelsen innebär att du kommer att krigsplaceras vid myndigheten.

Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)

Innan rekrytering har vi tagit ställning till annonseringskanaler, därför undanbeds alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse Provanställning t.o.m.