arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Handläggare värdlandsstöd och uppföljning

 • Yrkesroll

  Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 september

 • Sök jobbet senast

  2 oktober

Om jobbet

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett, myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Vårt jobb är både utmanande och inspirerande. Vi är engagerade kollegor som hjälper och kompletterar varandra. Vi är inkluderande och generösa med vår kunskap och tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
 • meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter
 • möjlighet att bidra till samhällsnytta
 • kompetenta och engagerade kollegor
 • goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö
 • individanpassade anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter
 • förmåner såsom flexibla arbetstider, extra semesterdagar, lediga klämdagar och möjlighet till distansarbete.
Länsstyrelsens uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare. Som vår medarbetare är du en del av ett större sammanhang där du får möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling både i Norrbotten, nationellt och internationellt.

ARBETSUPPGIFTER

Vill du med och bidra till ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten? Vill du jobba med att utveckla och stärka planering och organisering av länets värdlandsstöd samt följa upp kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar? Då kan det vara dig vi söker som vår nya kollega.

Du kommer inom ramen för enhetens arbete och i samverkan med kansliet för norra civilområdet ta fram skarp planläggning för länets värdlandstöd. Det innebär även att ta fram underlag för överenskommelser, avtal och rutiner samt samordna utbildningar och övningar för att utveckla länets civila beredskap med tyngdpunkt på värdlandsstöd.

En viktig del i uppdraget är att upprätta en nära samverkan med framför allt Region Norrbotten och länets kommuner samt att ha en god insikt i länets regionala och lokala aktörers styrkor och begränsningar. Därav omfattar tjänsten även uppföljning av kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar. Det innebär att stödja kommunernas arbete inom området, bland annat genom att granska underlag och genomföra uppföljningsbesök samt att ha löpande dialog med kommunerna för att identifiera eventuella behov av stöd eller utbildning. I arbetet ingår också att ta fram och sammanställa rapporter till centrala myndigheter.

Arbetet sker samordnat inom enheten och Länsstyrelsen samt externt med bland annat andra länsstyrelser, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Försvarsmakten, länets kommuner samt Region Norrbotten.

Vidare kan du komma att ingå i, och på sikt i något fall samordna, nätverk på internationell, nationell och regional nivå. Handläggning av ärenden som berör ditt arbetsområde såsom att svara på remisser och andra yttranden kommer att vara en del av arbetet.

Arbetet är i ständig utveckling och utifrån Länsstyrelsens uppdrag kan arbetsuppgifterna komma att förändras över tid. Du behöver därför kunna hantera förändringar inom ett område som står inför en snabb utveckling. Det ger dig samtidigt också möjligheter att utvecklas och både bredda och fördjupa din kompetens hos oss.

Du kommer att tillhöra enheten för samhällsskydd vars övergripande mål är att skapa förutsättningar för ett hållbart, tryggt och säkert Norrbotten. För att nå målet jobbar enheten med uppdrag inom b.la. områdena skydd mot olyckor, krisberedskap, civilt försvar, säkerhetsskydd, signalskydd och anpassning till ett förändrat klimat.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har:
 • akademisk utbildning inom Försvarsmakten, krisberedskap, statsvetenskap, säkerhet eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
 • god kännedom om värdlandsstöd, det svenska. beredskapssystemet och civilt försvar.
 • god kännedom om Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
 • körkort för personbil
Eftersom arbetet dagligen innebär mycket kontakter både internt och externt är det viktigt att du uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift.

Det är en fördel om du har:
 • relevant arbetslivserfarenhet inom offentlig sektor, gärna inom kommunal verksamhet.
 • erfarenhet av att planera och genomföra övningar och utbildningar
 • erfarenhet av föreskrifter och överenskommelser som reglerar kommun och regions arbete med krisberedskap och civilt försvar
 • erfarenhet av att upprätta planverk, följa upp, utreda och sammanställa rapporter som omfattas av sekretess
 • erfarenhet av militär logistik eller logistik för civila försvaret/samhällsviktig verksamhet
 • erfarenhet av att inkludera jämställdhet och barnrättsperspektiv i arbetet
Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. .

ÖVRIGT

Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Lön

Månadslön Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. 100 % Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast möjligt efter överenskommelse:, upphör: . .