arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

HR-chef till Specialpedagogiska skolmyndigheten

 • Yrkesroll

  HR-chef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  4 augusti

Om jobbet

Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Just nu fokuserar vi på att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden på myndigheten. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår webbplats https://www.spsm.se/jobb.

Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Vi stödjer och utvecklar myndighetens kärnverksamheter. Här finns kommunikation, rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, it-frågor, Internservice, upphandling och lokalförsörjning. Myndigheten befinner sig i ett pågående förändringsarbete inom stödverksamheten.

Personalenheten, som består av 15 medarbetare, är organiserad i en HR-grupp samt en lönegrupp och ingår i verksamhetsområde Stöd och styrning. Enheten är en stödfunktion till myndighetens chefer. Inom HR-området arbetar vi både strategiskt och operativt med strategisk kompetensförsörjning, arbetsrätt och avtalstolkning, arbetsmiljö och likabehandling, rekrytering, statistik, dataanalys samt löneadministration. Enhetens medarbetare finns placerade i Härnösand, Örebro samt Göteborg. Detta innebär att du behöver ha förmåga att kunna leda dina medarbetare på distans.

Vi söker nu en erfaren HR-chef med placering i Härnösand eller Örebro. Annonsen publiceras därför på bägge dessa orter.

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker dig som vill anta uppdraget att driva och leda vidareutvecklingen inom personalområdet och som vill vara motorn i det strategiska personalarbetet.

Som HR-chef samordnar du utvecklingen av mål och strategier inom personalområdet, så att de stödjer myndighetens uppdrag och vision. Din insats bidrar till att myndigheten når målet att skapa en likvärdig utbildning för alla.

Du har en central roll i utvecklingen av myndighetens arbetsgivarpolitik och den strategiska samverkan med arbetstagarorganisationerna. En viktig del i uppdraget är samordningen av myndighetens strategiska kompetensförsörjning. Du kommer även att ansvara för samordning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt ansvar för kartläggning av löner och anställningsvillkor enligt Diskrimineringslagen.

Utöver personalansvar som kommer med befattningen är du dessutom chef för en biträdande enhetschef. I det dagliga arbetet leder och motiverar du dina medarbetare och skapar engagemang och delaktighet.

Arbetet som HR-chef innebär att leda och utveckla myndighetens arbete inom personalområdet och att tillsammans med personalenhetens medarbetare utveckla och kommunicera personalarbetet till verksamheten. Enheten har en övergripande roll i arbetsgivarfrågor, men är också en stödjande funktion till verksamheten.

Du är vidare representant i olika grupper inom myndigheten, part mot arbetstagarorganisationerna, samt kontaktperson mot andra myndigheter. Myndigheten har precis påbörjat arbetet med att införa ett integrerat HR-system, vilket du kommer att bli ytterst ansvarig för.

HR-chefen rapporterar direkt till verksamhetsområdeschef och ingår i verksamhetsområdets samt myndighetens ledningsgrupper. Du förväntas också bidra till myndighetens övergripande utveckling.

Vi vill att du ska en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del av din arbetstid på distans, om verksamheten tillåter och i samråd med din chef.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som
 • har akademisk examen med personal- och arbetslivsvetenskaplig inriktning
 • har flera års aktuell erfarenhet av chefsuppdrag, med personal- och budgetansvar
 • har flera års arbetslivserfarenhet av att vara chef i statlig verksamhet
 • har erfarenhet av strategiskt personalarbete med god vana av att arbeta med processer som spänner över breda samarbetsytor
 • har goda kunskaper och erfarenhet av arbete med löne-/HR-system och tidredovisning
 • har god kännedom om de statliga Villkorsavtalen
 • har gedigen kunskap om och erfarenhet av arbetsgivarpolitik, arbetsrätt samt fackliga förhandlingar och samverkan
 • uttrycker dig väl i tal eller teckenspråk på svenska och i skrift.

Det är meriterande om du har

• erfarenhet av att leda organisationsövergripande förändringsprojekt
 • erfarenhet av att ha arbetat med organisationskultur och ledarskap med goda resultat.

Personliga egenskaper

• Som person är du relationsskapande och tydlig i din kommunikation
 • Du har ett konsultativt förhållningssätt
 • För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt
 • Du trivs med att arbeta och att driva ditt arbete självständigt, strukturerat och noggrant samtidigt som du har förmåga att prioritera och arbeta med flera parallella uppdrag
 • Du är samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande.
Du har även en god analytisk förmåga och kan fatta beslut, samt driva förbättrings- och utvecklingsarbete baserat på verksamhetens behov. Uppdraget kräver förmåga till helhetssyn, strategiskt tänkande och strukturerat arbetssätt.

Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Provanställning på sex månader tillämpas.

Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enligt överenskommelse.