arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Industri-/samverkansdoktorand inom förädling för torktålighet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Forskarskolan i Future Silviculture:
Sverige är ett land där skogen har haft och alltjämt har mycket stor betydelse. Bruk och nyttjandet av skogen är en fråga där avvägandet mellan skogsproduktion och miljö är i fokus. Tillväxten i de svenska skogarna har minskat de senaste 15 åren.  Biodiversitet och skogens roll i klimatarbetet är idag centrala samhällsfrågor som kräver mer kunskap. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Det är mot denna bakgrund och i linje med SLU:s satsning på Framtidens hållbara skogsskötsel som forskarskolan i Future Silviculture etableras med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Forskarskolan Future Silviculture är en del av Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) vid SLU. Under programmets gång kommer cirka 50 doktorander att ingå i forskarskolan. Vill du vara med och göra skillnad för framtidens uthålliga brukande av skog? Sök till forskarskolan i Future Silviculture!

Vi söker en industri-/samverkansdoktorand inom förädling för torktålighet. Doktoranden blir antagen till en forskarutbildning vid Institutionen för Skoglig genetik och växtfysiologi, vilket är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), vid SLU i Umeå. Anställningen är hos Skogforsk där doktoranden får industriell praktik. Doktoranden kommer att handledas av Harry Wu (professor, SLU), Mats Berlin (trädförädlare, Skogforsk) och Johan Lindeberg (universitetslektor, Linnéuniversitetet).

Läs mer om WIFORCE och forskarskolan www.slu.se/WIFORCE

Läs mer om UPSC www.upsc.se  

Läs mer om Skogforsk www.skogforsk.se    

Forskarutbildningsämne:

Biologi

Innehållsbeskrivning:

Gran (Picea abies) är det viktigaste trädslaget för sågad vara i Sverige och Europa, men dess framtida roll äventyras av dess höga känslighet för torka. Det finns dock en betydande genetisk variation i granens tolerans mot och återhämtning från torkstress. Detta projekt kommer att identifiera den genetiska variationen och den genomiska basen för torktålighet hos granar i såväl förädlingspopulationer som naturliga populationer som samlats in i hela det europeiska utbredningsområdet för arten. Vi kommer att genotypa och fenotypa 300 kloner från en försöksserie med lång latitudförflyttning och 218 träd från en sydlig förädlingspopulation, samt 600 träd från 200 provenienspopulationer täckandes hela utbredningsområdet för gran.

Doktoranden kommer att identifiera genetisk variation i torktålighet baserat på fenotypiska data på populationsnivå över hela området och på individuell trädnivå i förädlingspopulationer. De genomiska grunderna för torkresistens kommer också att studeras med hjälp av ett SNP-chip med 50000 markörer. Projektet kommer att utveckla ny kompetens inom genomisk förädling och unersöka möjligheterna att införliva genomiska metoder i traditionella förädlingsprogram för värdföretaget, Skogforsk. Kombinationen av att använda fenotypning, kopplingar mellan genotyp-miljö och genotyp-fenotyp i detta projekt är också nydanande.

Kvalifikationer:

 • Masterexamen, eller likvärdigt, i ett ämne som är relevant för projektet, t.ex. skogsvetenskap, genetik eller dylikt.

Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska B/6 från svenskt gymnasium är ett grundläggande krav för antagning till utbildningsplatser för doktorander. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg från internationellt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL) i enlighet med krav på universityadmissions.se.
 • Kunskaper i statistisk analys, programmering, kvantitativ genetik, förädlingsteori samt nordiskt (borealt) skogsbruk är meriterande.
Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

 • Utbildningsplats som doktorand vid SLU

5 års anställning på Skogforsk med 80% studieaktivitet som doktorand (4 år) och 20% tid för industriell praktik på Skogforsk (1 år)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/ 

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat