arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Industri-/samverkansdoktorand inom skoglig genomik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Forskarskolan i future Silviculture:
Sverige är ett land där skogen har haft och alltjämt har mycket stor betydelse. Bruk och nyttjandet av skogen är en fråga där avvägandet mellan skogsproduktion och miljö är i fokus. Tillväxten i de svenska skogarna har minskat de senaste 15 åren. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Det är mot denna bakgrund och i linje med SLU:s satsning på Framtidens hållbara skogsskötsel som forskarskolan i Future Silviculture etableras med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Forskarskolan Future Silviculture är en del av Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) vid SLU. Under programmets gång kommer cirka 50 doktorander att ingå i forskarskolan. Vill du vara med och göra skillnad för framtidens uthålliga brukande av skog? Sök till forskarskolan i Future Silviculture!

Vi söker en industri-/samverkansdoktorand inom skoglig genomik relaterat till klimatanpassningar. Doktoranden blir antagen till en forskarutbildning vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, vilket är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), vid SLU i Umeå. Anställningen är hos SCA, där doktoranden får industriell praktik. Doktoranden kommer att handledas av Harry Wu (professor, SLU), Henrik Hallingbäck (trädförädlare, Skogforsk) och Ola Kåren (skogsskötselchef, SCA).

Läs mer om WIFORCE och forskarskolan www.slu.se/WIFORCE

Läs mer om UPSC www.upsc.se 

Läs mer om SCA www.sca.com 

Forskarutbildningsämne: 
Biologi

Innehållsbeskrivning:

I Sverige råder nu varmare väderförhållanden än normalt sommartid och åtskilliga skogsbränder inträffar nu ovanför polcirkeln. Tall (Pinus sylvestris L.) är Sveriges näst viktigaste trädslag ur ekonomiskt och ekologiskt hänseende och för förädlingens ändamål genomfördes under 1900-talet två ambitiösa insamlingar av utmärkta trädindivider från skogar i alla delar av Sverige. Två viktiga frågor för svensk tallförädling är i) huruvida de befintliga förädlingspopulationerna, med sin nuvarande indelning, kommer att kunna anpassas till sina respektive frözoner givet klimatförändringarna ii) vad är de bästa strategierna för att undvika möjlig missanpassning? Med hjälp av nya genomiska data, är det möjligt att använda ett lanskapsperspektiv för att bättre dela upp frö- och förädlingsområden utan att behöva etablera tidskrävande fältförsök.

Inom detta projekt utvecklar doktoranden nya strategier för att anpassa tallförädlingspopulationerna till 2000-talets klimatförändringar. Projektet kommer att (1) Undersöka den genomiska arkitekturen för tallens lokalanpassning i både naturliga populationer och förädlingspopulationer så att specifika adaptiva ställen i genomet (lokus) för klimat och klimatförändringar kan identifieras (2) Studera fördelningen av adaptiva loci i de befintliga tallförädlingspopulationerna och därigenom finna metoder att anpassa dessa populationer till framtida klimat och (3) Utveckla nya strategier för att anpassa tallförädlingspopulationer till klimatförändringar med hjälp av genomisk selektion eller genom förflyttning av plantmaterial.

Kvalifikationer:

 • En framgångsrik kandidat bör uppvisa kreativ förmåga, kunna arbeta självständigt men samtidigt vara god lagspelare. 
 • Gymnasiebetyg som motsvarar Engelska B/6 från svenskt gymnasium är ett grundläggande krav för antagning till utbildningsplatser för doktorander. För sökande som inte har betyg från svenskt gymnasium krävs intyg från internationellt språktest (TOEFL, IELTS eller Cambridge ESOL) i enlighet med krav på universityadmissions.se
 • Masterexamen, eller likvärdigt, i ett ämne som är relevant för projektet, t.ex. skogsvetenskap, genetik eller dylikt. 
 • Kunskaper i statistisk analys, programmering, kvantitativ genetik, förädlingsteori samt nordiskt (borealt) skogsbruk är meriterande.
Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

 • Utbildningsplats som doktorand vid SLU
 • 5 års anställning på Skogforsk med 80% studieaktivitet som doktorand (4 år) och 20% tid för industriell praktik på Skogforsk (1 år)

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat