arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Industri-/samverkansdoktorand inom skoglig mikrobiologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Industri-/samverkansdoktorand inom skoglig mikrobiologi

Vi söker en industri-/samverkandsdoktorand i skoglig mikrobiologi för att studera torkresistens hos tallplantor i symbios med ektomykorrhizasvampar i släktet Suillus. Doktoranden blir antagen till en forskarutbildning vid institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU i Uppsala. Anställningen är hos Holmen Skog AB (Gideå), där doktoranden får industriell praktik. Doktoranden kommer att handledas av ett team som leds av Judith Lundberg-Felten (universitetslektor, SLU), och Daniel Hägglund (chef för växtproduktion och fröförsörjning, Holmen Skog AB).  Tjänsten är en del av forskarskolan Future Silviculture, som etablerats genom Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) vid SLU.

Läs mer om WIFORCE och forskarskolan här: https://www.slu.se/WIFORCE

Läs mer om Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi här: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/om-oss/

Läs mer om Holmen här: https://www.holmen.com/sv/

Forskarutbildningsämne Biologi

Innehållsbeskrivning:
Projektet

Målet med projektet är att identifiera molekylära, ekologiska och praktiska aspekter av ectomycorrhizasvampar som möjliggör ökad torktålighet hos tallplantor.

Du förväntas bedriva forskning, i samarbete med forskare vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi och Holmen Skog AB, som leder fram till en doktorsexamen och publicering av artiklar. Parallellt med det vetenskapliga arbetet kommer du att följa forskarutbildningen vid SLU. Du förväntas också genomföra en industripraktik hos din arbetsgivare Holmen Skog AB.

I din forskning kommer du att använda en kombination av odlingstekniker för svampar och plantor, molekylärt arbete och bioinformatik på genom- och transkriptomnivå för att identifiera nyckelgener relaterade till torkresistens i släktet Suillus. Du kommer också att utföra en analys av befintliga ekologiska dataset och litteraturstudier för att samla kunskap om Suillus ekologi. 

Om oss


Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi är en stimulerande, internationell miljö belägen vid BioCentrum, SLU Ultuna campus. Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta inom avdelningen för skogsmikrobiologi som syftar till att bättre förstå de invecklade förhållandena mellan växter och deras associerade markbiota under förändrade miljöförhållanden.

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad och teamorienterad kandidat som är intresserad av skogsmikrobiologi och interaktioner mellan växter och svampar. Du bör ha en MSc-examen (eller motsvarande, enligt grundläggande behörighet för forskarutbildning) i biologi, ekologi, bioteknik eller skogsvetenskap med betoning på växter, svampar eller deras interaktioner. 

Kännedom om de nordiska skogsekosystemen är önskvärd. Dokumenterad erfarenhet av mikrobiell ekologi, mykologi, växt- och svampodling och/eller bioinformatik är meriterande. Färdigheter i hantering av stora datamängder, användning av R-språket och dataanalys är önskvärt. Utmärkta kommunikationsfärdigheter i både tal och skrift på engelska är ett krav. Kunskaper i nordiska språk eller att lära sig svenska förväntas för att kommunicera med personal på plantskolan. Vår ideala kandidat är pålitlig, välorganiserad och pragmatisk och tycker om både praktiskt och datorbaserat arbete. Personliga egenskaper som noggrannhet, hög grad av självmotivation och entusiasm i vetenskapligt arbete och diskussion är viktiga. Att ha körkort kan underlätta arbetet.

 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

 • Utbildningsplats som doktorand vid SLU
 • 5 års anställning på Holmen med 80% studieaktivitet som doktorand (4 år) och 20% tid för industriell praktik på Holmen  (1 år)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: en skriftlig ansökan som innehåller ett personligt brev (1 sida) med en beskrivning av forskningsintressen allmänt och en redogörelse för intresset och kvalifikationer för projektet, meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat