arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Industri-/samverkansdoktorand inom skogspatologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Forskarskolan i Future Silviculture

Sverige är ett land där skogen har haft och alltjämt har mycket stor betydelse. Brukandet och nyttjandet av skogen är en fråga där avvägandet mellan skogsproduktion och miljö är i fokus. Tillväxten i de svenska skogarna har minskat de senaste 15 åren.  Biodiversitet och skogens roll i klimatarbetet är idag centrala samhällsfrågor som kräver mer kunskap. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Det är mot denna bakgrund och i linje med SLU:s satsning på Framtidens hållbara skogsskötsel som forskarskolan Future Silviculture etableras med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Forskarskolan Future Silviculture är en del av Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) vid SLU. Under programmets gång kommer cirka 50 doktorander att ingå i forskarskolan. Vill du vara med och göra skillnad för framtidens uthålliga brukande av skog? Sök till forskarskolan i Future Silviculture!

Vi söker en industri-/samverkansdoktorand. Doktoranden blir antagen till en forskarutbildning vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid SLU i Uppsala. Anställningen är hos Södra, där doktoranden får industriell praktik. Doktoranden kommer att handledas av bland andra Malin Elfstrand (professor, SLU) och Magnus Petersson (Skogsbrukschef Södra).

Läs mer om WIFORCE och forskarskolan Future Silviculture här  https://www.slu.se/WIFORCE

Läs mer om Institutionen för skoglig mykologi och patologi här: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/ 

Läs mer om Södra här: https://www.sodra.com/sv/se/

Forskarutbildningsämne biologi

Innehållsbeskrivning:
Målet med doktorandprojektet i skogspatologi är att skapa kunskap om träds försvarsresponser och utveckla metoder som hjälper skogsträdsförädlare och skogsplantskolor att identifiera träd med bättre förmåga att hantera biotisk och abiotisk stress.

Du förväntas bedriva handledd forskning, i samarbete med forskare vid inst. för skoglig mykologi och växtpatologi samt Umeå Plant Science Center (UPSC), som leder fram till en doktorsavhandling. I utbildningen ingår även doktorandkurser motsvarande minst 30 högskolepoäng. Du förväntas också genomföra industriell praktik vid ditt hemföretag Södra.

I din forskning kommer du använda en kombination av olika metoder som populationsgenetik, transkriptomik och testning av resistens mot rotticka och diplodiasjukan i tall under normala förhållanden och under abiotisk stress.

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter och mikroorganismer i skog och jordbruk. Centrala frågeställningar rör mikroorganismernas populationsbiologi och samhällsstruktur, deras funktioner speciellt i näringsomsättningen och för trädhälsa, samt samspelet mellan mikroorganismer och kontroll av träd- och växtsjukdomar. 

Kvalifikationer:

Vi söker efter en person som är intresserad av forskning inom skogspatologi och växt-svampinteraktioner. Du är behörig att bli antagen till forskarutbildning om du har en mastersexamen eller motsvarande. För denna tjänst bör din utbildning ha inriktning mot biologi, skogsvetenskap, växtfysiologi, genetik, växtpatologi eller skogspatologi. 

Det är önskvärt att du har en grundläggande förståelse för det boreala skogsekosystemet. Erfarenhet av molekylärbiologiskt- och mikrobiologiskt laboratoriearbete är meriterande. Kunskaper i svenska och ett svenskt eller internationellt körkort är önskvärt. Sökande måste uppfylla vissa krav på engelska språkkunskaper. För vidare information se: www.universityadmissions.se

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. din motivation, flexibilitet, driv, samarbetsförmåga, självständighet och noggrannhet. 

Placering:           
Uppsala

Försörjningsform:

 • Utbildningsplats som doktorand vid SLU
 • 5 års anställning på Södra med 80% studieaktivitet som doktorand (4 år) och 20% tid för industriell praktik på Södra  (1 år)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat