arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Industri-/samverkansdoktorand inom torktålighetsbiologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 juni

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Forskarskolan i Future Silviculture:
Sverige är ett land där skogen har haft och alltjämt har mycket stor betydelse. Bruk och nyttjandet av skogen är en fråga där avvägandet mellan skogsproduktion och miljö är i fokus. Tillväxten i de svenska skogarna har minskat de senaste 15 åren. För att både kunna hållbart bruka och trygga skogens biologiska mångfald behövs därför ett sammanhängande grundvetenskapligt forskningsprogram som tar sig an stora och komplexa frågeställningar samt utvecklar nya analysverktyg. Det är mot denna bakgrund och i linje med SLU:s satsning på Framtidens hållbara skogsskötsel som forskarskolan i Future Silviculture etableras med fokus på framtidens uthålliga brukande av skog. Forskarskolan Future Silviculture är en del av Wallenberg Initiative in Forest Research (WIFORCE) vid SLU. Under programmets gång kommer cirka 50 doktorander att ingå i forskarskolan. Vill du vara med och göra skillnad för framtidens uthålliga brukande av skog? Sök till forskarskolan i Future Silviculture!

Vi söker en industri-/samverkansdoktorand inom torkresistens i tall och gran. Doktoranden blir antagen till en forskarutbildning vid Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, vilket är en del av Umeå Plant Science Centre (UPSC), vid SLU i Umeå. Anställningen är hos Sveaskog, där doktoranden får industriell praktik. Doktoranden kommer att handledas av M. Rosario  Garcia Gil (Universitetslektor, SLU), Nathaniel Street (Umeå Universitet), Fredrik Klang (Sveaskog), Oskar Skogström (Sveaskog) samt Johanna Gårdebrink (Sveaskog). 

Läs mer om WIFORCE och forskarskolan https://www.slu.se/WIFORCE.se 
Läs mer om UPSC  www.upsc.se 
Läs mer om Sveaskog  www.sveaskog.se 

Forskarutbildningsämne: 
Biologi

Innehållsbeskrivning:

Den svenska skogen står inför stora utmaningar till följd av klimatförändring, där temperaturer förutspås öka med 5°C fram till år 2100. Med en ökad temperatur följer fler och svårare perioder av torka, vilket påverkar plantors överlevnad och produktiviteten i skogen negativt. Eftersom 85% av de granplantor som planteras varje år kommer från fröplantager, och snart 100%, prioriterar den nuvarande förädlingen avkastning och träkvalitet framför motståndskraft mot ett ändrat klimat. Därför är plantor idag inte optimerade för klimatförändringar, vilket påverkar skogsekologi, samhällets välbefinnande, biologisk mångfald och ekonomin. Torktolerans behöver skyndsamt inkluderas i förädlingsprogram för att identifiera lämpliga föräldraväxter för framtida plantering i torkkänsliga regioner, särskilt i södra Sverige, där torka redan observeras.

Arbetet sker i fröplantager och växthusförsök, med tekniker såsom transkriptomik, genomik, metabolomik och fjärranalys. Målet är att bättre förstå de genetiska mekanismerna som styr anpassningen till torka hos tall och gran, samt att utveckla verktyg för att bedöma torktolerans. Vi söker dig som är intresserad av genetik och fysiologi med goda kunskaper inom statistik och matematik.

Kvalifikationer:

Vi söker efter en person som är intresserad av forskning inom skogsgenetik, bioinformatik, trädets fysiologi (torka) och fjärranalys. Masterexamen, eller likvärdigt är ett krav, inom ett ämne som är relevant för projektet, t.ex. mot biologi, bioinformatik, växtfysiologi, genetik eller statistik

Sökande måste uppfylla vissa krav på engelska språkkunskaper. För studenter från svenska gymnasieskolor innebär detta Engelska B/Engelska 6. Alternativt måste sökande inneha en internationellt erkänd engelskspråkig kvalifikation (TOEFL, IELTS och Cambridge ESOL). För vidare information se:  www.universityadmissions.se

Det är önskvärt att du har en grundläggande förståelse för det boreala skogsekosystemet. Erfarenhet av fjärranalys metoder är meriterande. Kunskaper i svenska och ett svenskt eller internationellt körkort är önskvärt

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Placering:           
Umeå

Försörjningsform:

 • Utbildningsplats som doktorand vid SLU
 • 5 års anställning på Sveaskog med 80% studieaktivitet som doktorand (4 år) och 20% tid för industriell praktik på Sveaskog  (1 år)

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-08-19.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete, kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, två personliga referenser, kunskaper i engelska. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida:
https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/att-bli-doktorand/krav-pa-engelskakunskaper/

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat