arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Intresseanmälan som utredningssekreterare

 • Yrkesroll

  Utredningssekreterare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 februari

 • Sök jobbet senast

  3 mars

Om jobbet

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Intresseanmälan för uppdrag som utredningssekreterare, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. 

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Regeringen har tillsatt utredningen Anpassning av svensk rätt till EU:s avskogningsförordning (Dir. 2023:82). En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag för att anpassa svensk rätt till EU:s avskogningsförordning. Förslagen ska syfta till att regelverket följs på ett kostnadseffektivt och rättssäkert sätt och att hela Sverige kan anses vara ett lågriskland i förordningens mening, samtidigt som administrativa kostnader minimeras och jord- och skogsbrukets konkurrenskraft upprätthålls.

I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag som bedöms lämpliga för att anpassa svensk rätt till avskogningsförordningen, identifiera vilken lagstiftning i Sverige som är relevant för att råvaror och produkter som produceras i Sverige ska uppfylla avskogningsförordningens krav för att få säljas på den inre marknaden eller exporteras. Vidare ingår att identifiera vilka bestämmelser i svensk rätt som motverkar avskogning och skogsförstörelse och vid behov föreslå nya regler, samt lämna förslag som bedöms vara lämpliga för att anpassa svensk rätt till sanktionsbestämmelsen i avskogningsförordningen.

Utredningen har lämnat sitt delbetänkande och under våren 2024 går den in i ett intensivt skede med sikte på utredningens slutdatum som är den 14 februari 2025. Landsbygds- och infrastrukturdepartementet tar därför emot intresseanmälningar från jurister med erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, i första hand hovrätts- eller kammarrättsassessor som är intresserade av att arbeta som utredningssekreterare i utredningen.

Din arbetsdag

I rollen som utredningssekreterare kommer du att arbeta med att ta fram underlag och analyser som ligger till grund för de förslag som övervägs inom ramen för utredningens arbete. Som utredningssekreterare arbetar du aktivt i utredningen med en hög grad av självständighet och möjlighet att verka i gränssnittet mellan politik och juridik.

Uppgifterna innebär bl.a. att du samlar in och sammanställer material i samråd med den ansvarige utredaren, arbetar tillsammans med de andra sekreterare i utredningen, hjälper till med att driva arbetet framåt samt bistår med den juridiska analys och det rättsliga arbete i övrigt som krävs. En viktig och omfattande del av ditt arbete består också av att formulera övervägandena i utredningen.

Kvalifikationer

Vi välkomnar intresseanmälningar från dig som är jurist med erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, i första hand hovrätts- eller kammarrättsassessor eller motsvarande. Du behöver ha bred juridisk kompetens och ha förmåga att göra djupgående rättsliga analyser. Vidare är dina kunskaper i engelska goda. Har du erfarenhet från arbete som utredningssekreterare är det meriterande. Detsamma gäller om du har erfarenhet av juridiskt arbete inom Regeringskansliet eller annan myndighet med verksamhet inom Landsbygds- och infrastrukturdepartementets ansvarsområde.

Du behöver ha mycket god stilistisk förmåga, mycket gott omdöme samt mycket god samarbetsförmåga. Du behöver också vara flexibel, noggrann och ha förmåga att arbeta effektivt och självständigt.

Övrigt

Som utredningssekreterare får du en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtal för sakkunniga (specialister) inom Regeringskansliet.

Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm, men det kan också finnas möjlighet att jobba från våra kommittélokaler i Malmö, Göteborg eller Jönköping. Inom utredningskansliet tillämpas ett flexibelt arbetssätt med möjlighet till arbete på distans. 

En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta biträdande enhetschef Ingeborg Bromée för enheten för skog, miljö och forskning. Du är också välkommen att kontakta HR-handläggare Malin Edström. Fackliga kontaktpersoner är Jennie Sölving, Saco, och Karina Åbom-Engberg, ST. Alla nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Välkommen med att skicka in din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 februari 2024

 

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering.
Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarar för frågor som rör landsbygd, livsmedel och areella näringar, regional utveckling, transporter och infrastruktur samt bostäder och samhällsplanering.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat