arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Intresseannons - utredningssekreterare till Socialdepartementet

 • Yrkesroll

  Handläggare, offentlig förvaltning/Utredare, offentlig förvaltning

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Vill du använda dina akademiska kunskaper, arbetslivserfarenhet och ditt stora intresse för samhällsfrågor genom att arbeta inom ramen för det statliga utredningsväsendet, Statens Offentliga Utredningar, SOU, alternativt departementets interna utredningar, så kallade bokstavsutredningar? Som utredningssekreterare bidrar du till samhällsutvecklingen och möter utvecklande utmaningar. Just nu har Socialdepartementet behov av flera utredningssekreterare inom flera av departementens ansvarsområden.

Socialdepartementet ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. Det handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst och äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Arbetsuppgifter

Regeringen tillsätter kommittéer/statliga utredningar och även bokstavsutredningar för att utreda särskilda frågor eller frågeområden. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett kommittédirektiv och handlar ofta om att ta fram fakta, analysera dem och lägga fram förslag.

Kommittéförordningen sätter ramarna för kommitténs arbete. En kommitté är en egen myndighet som är fristående från regeringen. En bokstavsutredning biträder de olika departementen i arbetet med att utreda en specifik fråga och är således inte en fristående myndighet. Resultatet av en bokstavsutrednings uppdrag redovisas i en promemoria som ofta publiceras i departementsserien, förkortad Ds.

I rollen som utredningssekreterare kommer du att arbeta tillsammans med den särskilda utredaren till exempel med att ta fram underlag och analyser som ligger till grund för de förslag som övervägs inom ramen för utredningens uppdrag. I arbetet ingår även att göra analyser av de förslag som övervägs och att utforma författningsförslag kopplade till de förslag som utredningen slutligen föreslår. Även EU-rättsliga analyser och konsekvensanalyser kan bli aktuella. I arbetet kommer du att möta utvecklande utmaningar, bidra till samhällsutvecklingen och samarbeta med högt kvalificerade medarbetare.

Din bakgrund

Vi söker dig som har en kvalificerad både akademisk bakgrund och yrkeserfarenhet som till exempel statsvetare, nationalekonom eller jurist. Vi ser helst att du som jurist är hovrätts- eller kammarrättsassessor eller har erfarenhet av annat likvärdigt kvalificerat juridiskt arbete. Erfarenhet av lagstiftningsarbete, arbete i Regeringskansliet eller myndighet samt erfarenhet av arbete med de frågor som finns på departementet är meriterande, likaså erfarenhet av arbete i det offentliga utredningsväsendet.

Dina egenskaper

Som person har du förmåga att ta initiativ och driva arbetet framåt mot uppställda mål. Du har god samarbetsförmåga och utför ditt arbete med mycket gott omdöme, hög integritet och personlig mognad. Arbetet ställer krav på din analytiska förmåga och du har lätt för att sätta dig in i komplexa frågeställningar och samordna olika intressen. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Övrigt

Flera utredningar kommer att tillsättas varför det också finns behov av flera utredningssekreterare. Tidpunkt och omfattning för anställning kan variera mellan utredningar.

Som utredningssekreterare får du en tidsbegränsad anställning inom ramen för Löne- och förmånsavtalet för sakkunniga (Specialistavtalet) inom Regeringskansliet.

Tjänstgöringsort är i huvudsak Stockholm, men det kan också finnas möjlighet att jobba från våra kommittélokaler i Malmö, Göteborg eller Jönköping.

För vissa utredningar genomförs en säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas.

Är du intresserad?
Vill du veta mer, kontakta enhetschef inom respektive område:

Tony Malmborg – enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik
Therese Karlberg – socialförsäkringsenheten
Laura Brandell Tham – enheten för hälsa och civilsamhälle
Cecilia Halle – enheten för sjukvård och läkemedelsfrågor

Fackliga kontaktpersoner är Esbjörn Åkesson för SACO och Kristoffer Lundberg för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. 

Välkommen att registrera din intresseanmälan i vårt rekryteringsverktyg senast den 31 januari 2024. OBS – Vänta inte med att söka - utredningarna bemannas löpande!

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Socialdepartementet, som är ett av tio departement, ansvarar för frågor som rör samhällets välfärd. De handlar bl.a. om folkhälsa och sjukvård, socialtjänst inklusive äldreomsorg, omsorg om och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, sjuk- och föräldraförsäkring, pensioner och premiepensionssystemet samt idrott, civilsamhället, ungdomspolitik, begravningsfrågor och trossamfund.

Lön

Månadslön. Heltid.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat