arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

IT-chef

 • Yrkesroll

  Chief Information Officer/CIO/IT-chef

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 juni

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. Vill du leda och driva utvecklingen av en IT-verksamhet som ska vara med och föra högre utbildning och forskning in i framtiden? Då Konstfack nyligen erhållit examensrätt på forskar­nivå märks även ett ökat internationellt fokus när forskningsmiljön växer.

Konstfack erbjuder en kreativ miljö och – genom att vara en mindre högskola – unik närhet mellan de olika delarna i verksamheten. Du blir på ett naturligt sätt delaktig i högskolans gemensamma utveckling.

IT-verksamheten förväntas möjliggöra utveckling och innovation inom hela verksamheten. I det ingår att främja utvecklingen inom digitalisering, smart användning av AI, möta ökade säkerhetskrav samt att IT-verktyg och bastjänster bidrar till kvalitet i utbildning och forskning.

Ett aktuellt uppdrag är därför att även möjliggöra samverkan med andra lärosäten i syfte att dela resurser för ökad redundans, frigöra tid för säkerhetsarbete (informationssäkerhet, IT-/cybersäkerhet) och andra strategiska frågor. IT-enheten har idag ett övergripande ansvar för Konstfacks drift, support och säkerhet samt för inköp inom IT-området.

Framtidens e-infrastruktur står högt på högskolesektorns agenda. Inflytande, samordning och prioritering av nationella stödfunktioner för högre utbildning är angeläget. Och då stora satsningar görs på forskningsanknuten e-infrastruktur i Europa, är det viktigt att svensk forskning – såväl konstnärlig som vetenskaplig – kan delta i dessa samarbeten på ett samordnat och effektivt sätt.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter


Du blir chef med verksamhets-, budget- samt personalansvar för fem personer vid IT-enheten. I rollen som IT-chef ingår att omsätta visioner och mål i handling. Som exempel kan nämnas att utveckla säkerhet och strategier inom IT-området samt svara för kontinuerlig uppföljning, förbättring och utveckling av IT-stödet ur ett högskoleperspektiv.

Du förväntas företräda dina ansvarsområden på ett strukturerat och pedagogiskt sätt i interna och externa sammanhang.

IT-stödet utförs i nära samarbete och dialog med verksamheten. Här ingår även att utveckla former för behovsanalys, kravfångst, prioriteringar och rådgivning. I ditt uppdrag ingår också att leda och samordna arbetet med systemförvaltning och informationssäkerhet vid enheter och institutioner.

Framtiden bär med sig nya sätt att arbeta, utbilda sig och erbjuda service. Här vävs frågor om IT samman med andra verksamhetsområden. Du har därför ett brett samarbete både inom Konstfack och externt med andra lärosäten och deltar aktivt i de nationella högskolenätverken.

Du rapporterar till förvalt­ningschefen och ingår i chefsgruppen vid förvaltning och bibliotek. Tillsammans svarar vi för att utforma en effektiv stödverksamhet inom de ramar som styr och reglerar en svensk högskola och myndighet.

 

Anställningen


Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde i december 2024 eller enligt överenskommelse.

 

Kvalifikationer


Du har relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har lång arbetslivserfarenhet inom IT-området, varav flera år i arbetsledande ställning. Du är serviceinriktad och har ett stort teknik- och utvecklingsintresse samt god beställarkompetens och kunskap om avtal och avtalsstrukturer. Erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande, gärna från högskoleområdet.

Vi lägger stor vikt vid din ledarförmåga. Ditt ledarskap präglas av öppenhet, ansvarstagande, struktur och förmåga att inspirera dina medarbetare till utveckling.

Som person trivs du med att arbeta både strategiskt och operativt och kan prioritera och sortera i en bred verksamhet. Du är engagerad, tar initiativ och tycker om att möta människor i en lärande miljö. Du har ett tydligt verksamhetsfokus, förmåga att se IT-verksamheten ur ett helhetsperspektiv och erfarenhet av att leda förändrings­projekt. Du kan producera, analysera och kommunicera underlag för verksam­hets­utveckling.

Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Kontakt


Om du vill veta mer om anställningen kontakta förvaltningschef Elisabet Nordwall, tel. 08-450 41 13. Vill du veta mer om allmänna anställningsvillkor eller anställningsförfarandet kontakta HR-handläggare Sara Karlgren, tel. 08-450 41 34 eller HR@konstfack.se. Fackliga kontaktpersoner nås genom Konstfacks växel tel. 08-450 41 00.

 

Ansökan

Du är välkommen att ansöka via Konstfacks hemsida. Klicka på Ansök för att registrera CV, personligt brev och examensbevis samt andra relevanta kopior på betyg och intyg som styrker dina meriter. Märk din ansökan med diarienummer KF2024/VO2P/55. Sista ansökningsdag är den 19 augusti 2024.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tillsvidareanställning, inleds med 6 mån provanställning Heltid 100%