arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

IT-Säkerhetschef sökes till Upplands flygflottilj, F16

 • Yrkesroll

  CIO, Chief Information Officer/IT-chef

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 augusti

 • Sök jobbet senast

  21 september

Om jobbet

Befattningen erbjuder
Underrättelse – och Säkerhetsavdelningen (A2) vid F16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen och övriga flottiljstabsbeslut. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetsskydds-tjänsten efterföljs. Det görs bland annat genom kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Chefen F16 är tillika garnisonschef, vilket innebär att A2 även har till uppgift att samordna säkerhetsskyddet inom garnisonen. IT-Säkerhetschef är en civilbefattning vars uppgift är att leda informationssäkerhetstjänsten vid F 16. Därutöver, genom garnisonsansvar, leda och samordna övriga förband och enheter inom vissa områden. Vi erbjuder utvecklande och varierande arbetsuppgifter, vilket bland annat omfattar att utveckla F 16 informationssäkerhetsskyddsarbete. IT-säkerhetschefen har ett nära samarbete med F 16 underställda enheter och garnisonens övriga IT-Säkerhetschefer.  

Om enheten

IT-Säkerhetschef ingår i F16 flottiljstab vars uppgift är att leda F16 enheter och verksamhet. Underrättelse- och säkerhetsavdelningen (A2) vid F 16 sammanställer omvärlds- och närområdesbevakning i syfte att stödja chefen samt övriga flottiljstabens beslut och riskhantering. Utöver detta ska A2 säkerställa att lagar och förordningar inom säkerhetstjänsten efterföljs, vilket görs genom exempelvis kontrollverksamhet och utbildningsinsatser. Utöver har F 16 flottiljstab ett garnisonsansvar som innebär att leda och samordna övriga förband och enheter, inom vissa områden. Verksamhetsorten är Uppsala men F16 har även verksamhet på andra orter vilket medför enstaka tjänsteresor utanför Uppsala.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
 • Leda och samordna informationssäkerhetsarbetet inom F 16.

Leda framtagning av riktlinjer gällande informationssäkerhet.
 • Planera och genomföra internkontroller vad avser informationssäkerhet.

Utbilda i informationssäkerhetstjänst.
 • Upprätta säkerhetsrapporter rörande informationssäkerhetsrelaterade incidenter

Stödja vid genomförande av ex. informationssäkerhetsskyddsanalyser.
 • Stödja vid framtagning av planer vid ev avbrott eller störningar i IT-systemens
      funktion (kontinuitetsplanering).
 • Stödja vid implementeringen av IT-system, genom att bl.a. tillse att kraven
      avseende säkerhetsskyddet tillgodoses.
 • Stödja vid framtagandet av ackrediteringar (godkännande) av IT-system.

Stödja vid olika infrastrukturprojekt, avseende IT-miljöer.
 • Stödja Säkerhetschefen och C A2 vid informationssäkerhetsfrågor.

Medverka vid regionala och centrala säkerhetsmöten.
 • Medverka vid övningar
 
KRAV
Kvalifikationer
 • Dokumenterad erfarenhet av informationssäkerhetsarbete.

God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
 • God datorvana.

Svenskt medborgarskap.
 • Körkort B.
Personliga egenskaper
Egenskaper såsom problemlösning, analytisk förmåga, integritet och samarbetsförmåga värdesätts. Du bör vara utåtriktad och bekväm att tala inför större grupper. Noggrannhet och struktur är av stor vikt, då du i tjänsten hanterar säkerhetsskyddsklassificerad information. Du ska kunna företräda F 16 i såväl nationella som internationella sammanhang, varför ett korrekt personligt uppträdande är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


MERITERANDE 
 • Erfarenhet av att arbete i systemet IS-Undsäk.

Kunskap om Försvarsmaktens- och Flygvapnets ledningssystem.
 • Erfarenhet av säkerhetsskyddstjänst.

Utbildning inom området säkerhetstjänst vid Försvarsmaktens Underrättelse- och SäkerhetsCentrum.
 • Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 mån provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Chef A2, Marie-Louise Naréus
Tfn: 072-386 87 41

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist, Åsa Larsson
Mejl: F16-A1-adm@mil.se

Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68.
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40.
SACO Mikko Aarnio, tfn 070-849 55 06.
SEKO, nås via växeln 018-19 60 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2023- 09-21. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat