arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Justitiedepartementet söker rättschef

 • Yrkesroll

  Hovrättsassessor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  14 augusti

Om jobbet

Är du en skicklig och erfaren hovrätts- eller kammarrättsassessor med gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete? Har du erfarenhet av att arbeta i Regeringskansliet och är van att leda och utveckla verksamheten? Vi erbjuder dig som har chef- och ledarskapserfarenhet ett spännande och utmanande arbete med stort ansvar där du får möjlighet att bidra till departementets utveckling och biträda regeringen i att förverkliga sin politik.

Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som rättschef biträder du statsråd och statssekreterare med ledning och styrning av Justitiedepartementet och är chefstjänsteman för ett antal enheter på departementet. Du ansvarar för att förslag till lagar och andra författningar utarbetas och vakar över lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet av dessa. Förhandling, förankring och samverkan är grunden i ditt arbete. Du har också ett ansvar för all verksamhet vid dina enheter, det vill säga utöver lagstiftningsverksamhet även myndighetsstyrning, budgetarbete och internationella förhandlingar.

Tillsammans med övriga chefstjänstemän på departementet svarar ni för att departementets verksamhet bedrivs rationellt och att departementets resurser totalt sett används på ett sätt som ligger i linje med de politiska prioriteringarna.

Du är personalansvarig chef för enhetscheferna och ingår i ledningsgruppen. Du ingår även i departementets chefsgrupp och i Regeringskansliets nätverk för rättschefer.

Läs mer om Justitiedepartementets ansvarsområden på www.regeringen.se.

Din bakgrund.
Du är domarutbildad och har synnerligen goda juridiska kunskaper och en gedigen erfarenhet av lagstiftningsarbete. Du har erfarenhet av arbete i Regeringskansliet som huvudman för lagstiftning och är en van verksamhetsföreträdare i olika sammanhang. Du har mycket goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser och är väl förtrogen med förutsättningarna för att arbeta i en politiskt styrd organisation och arbetsformerna i Regeringskansliet. Du är en erfaren ledare och har god förmåga att leda och motivera kvalificerade medarbetare. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsstyrning, den statliga budgetprocessen och av internationella förhandlingar samt har utfört kvalificerat juridiskt arbete inom något för tjänsten relevant område.

Dina egenskaper

För att bli framgångsrik i rollen som rättschef behöver du svara mot mycket högt ställda krav på juridisk yrkesskicklighet. Du har en personlig mognad och god förmåga att leda, utveckla och motivera kvalificerade medarbetare kombinerat med mycket god förmåga att strukturera, organisera, prioritera samt sätta mål och tidsramar. Du har en mycket god analytisk förmåga samt mycket väl utvecklad kommunikativ förmåga och mycket god språklig analytisk förmåga och producerar texter med hög kvalitet. Vidare har du hög integritet, mycket gott omdöme och är kvalitetsmedveten, även när tempot är högt. Det är viktigt att du har mycket god samarbetsförmåga och är lösningsinriktad med förmåga att samordna olika intressen.

Övrigt

Tills vidare anställning som rättschef i Regeringskansliet med en tidsbegränsad placering, om 5 år, i Justitiedepartementet. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.

Är du intresserad?
Vill du veta mer om befattningen, kontakta expeditionschef Jenny Kvarnholt eller HR-ansvarig Ulrika Berggren. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck, Saco och Catharina de Grad, ST. Samtliga nås via Regeringskansliets växel på telefon 08- 405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 14 augusti 2024.

Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

Lön

Individuell lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat