arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kanslichef

 • Yrkesroll

  Kanslichef, organisation

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 september

 • Sök jobbet senast

  8 oktober

Om jobbet

vid Fastighetsavdelningen. Sista ansökningsdag: 2023-10-08.

Stockholms universitet präglas av öppenhet och en nyskapande och gränsöverskridande verksamhet i Sveriges huvudstad. Rankat som ett av världens 100 främsta lärosäten är Stockholms universitet en av Europas ledande institutioner för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vid universitetet är mer än 29 200 helårsstudenter, 1 300 doktorander och 5 600 medarbetare verksamma inom vid ca 60 institutioner och 11 centrala förvaltningsavdelningar varav Fastighetsavdelningen är en.

Fastighetsavdelningen är en avdelning inom universitetsförvaltningen med ett övergripande ansvar för universitetets lokaler och bostäder och är universitetets motpart gentemot externa hyresvärdar. Vid Fastighetsavdelningen arbetar ca 80 personer. Avdelningens uppdrag är diversifierat och komplext med ansvar för den strategiska planeringen gällande lokal-, bostads-, och säkerhetsfrågor med tillhörande tjänster.

Ansvarsområden för avdelningen är bostads- och lokalförsörjning, fysisk arbetsmiljö, servicetjänster såsom exempelvis lokalvård, post och gods, central tentamensservice, servicecenter och servicetekniker och samordning av konferenslokalerna, säkerhet omfattande exportkontroll, fysisk och teknisk säkerhet, krishantering, laboratoriesäkerhet och strålsäkerhet, personalsäkerhet och säkerhetsskydd.

Arbetsuppgifter

Som kanslichef kommer du att ansvara för och leda kansliet, som är direkt underställt avdelningschefenen. Kansliet ansvarar för avdelningens arbete med ekonomisk redovisning, uppföljning, personalfrågor och kommunikation.

Du har personalansvar för gruppens 8 medarbetare. I din roll säkerställer du att uppsatta mål för verksamheten nås och du ansvarar för ekonomisk planering, fortlöpande rapportering och kvalitativ uppföljning inom gruppen.

I din roll som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling, bland annat genom tydliga mål och löpande uppföljning.

Du utvecklar verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån avdelningens övergripande mål samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser.

Kvalifikationer

Vi förutsätter att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och av att utvecklas i din roll som ledare. Vi söker dig som:
 • har akademisk utbildning inom relevant område
 • har erfarenhet av arbete inom statsförvaltning
 • har gedigen erfarenhet av analytiskt arbete
 • har erfarenhet av att leda avancerat ekonomiskt arbete
 • har hög analytisk ekonomisk förmåga
 • har förståelse av det finansiella systemet och svensk central statsförvaltning
 • uttrycker dig mycket väl på svenska och engelska i både tal och skrift.

Dina egenskaper

Som person har du hög integritet. Du har goda ledaregenskaper och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet. Du behöver vara strukturerad och ha en vilja och förmåga att ta egna initiativ i ditt arbete. Du har god förmåga att samverka med andra internt och externt samt att hantera komplexa situationer och verka för att hitta lösningar som förenar olika intressen. I rollen krävs att du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift, där du på ett tydligt och otvunget sätt kan förmedla ditt budskap.

Relationen till olika intressenter bygger på bemötande och tillit och därför kommer stor vikt att läggas på dina personliga egenskaper. Din förmåga att skapa förtroendefulla relationer, såväl till chefer och medarbetare som till våra olika samverkanspartners är viktig för oss. Du ser även din roll i att möjliggöra förändring och förståelse för myndighetens vilja att driva verksamheten framåt i en hög takt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vårt kontor finns i nybyggda moderna lokaler på universitetsområdet Albano – vackert beläget med naturen runt hörnet med mycket goda förbindelser till stadskärnan som bara ligger några minuter bort.

Som anställd hos oss får du ta del av generösa förmåner såsom möjlighet till distansarbete, flextid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av, Lászlo Nagy Némedi, Avdelningschef, tfn 08-16 21 41, laszlo.nagynemedi@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat