arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klinisk Professor i smådjurskirurgi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  8 januari

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap. Institutionens verksamhet rör huvudsakligen våra vanliga svenska domesticerade djurslag (husdjur) med fokus på anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursmedicin, kirurgi, klinisk kemi, medicin och husdjursreproduktion.

Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här.

Ämnesbeskrivning

Ämnet smådjurskirurgi omfattar forskning samt teoretisk och praktisk undervisning i smådjurskirurgi, företrädelsevis hos hund och katt. I ämnet ingår flera subdiscipliner som exempelvis mjukdels- och neurokirurgi, odontologi samt ortopedi. Inom ämnet utvecklas och utvärderas nya metoder och tekniker för förbättrad diagnostik, prognostisering, behandling samt förebyggande av sjukdomar, skador och komplikationer, inklusive studier av riskfaktorer.

Arbetsuppgifter

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • bedriva klinisk kirurgisk verksamhet vid Universitetsdjursjukhuset
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning
 • utveckla, leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarnivå
 • undervisa inom smådjurskirurgi, men även vid andra utbildningsmoment på grund- avancerad- och forskarnivå där ämnet ingår
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med akademin, relevanta myndigheter, näringar, organisationer och samhället i övrigt
 • samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
 • söka externa forskningsmedel på både nationell och internationell nivå
 • handleda doktorander och kandidater under specialistutbildning
 • medverka aktivt i kliniskt arbete och undervisning
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
 • kommunicera forskningsresultat och annan relevant ämnesinformation till omgivande samhälle
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet
 • ha svenska som arbetsspråk inom två år 
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Innehavaren av anställningen kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. Då universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta på svenska inom två år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha veterinärexamen
 • ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
 • ha internationell specialistkompetens (diplomate) inom för anställningen relevant ämne
 • ha doktorsexamen och docentkompetens eller motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant ämne
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning 
 • ha visat förmåga att leda och utveckla en framgångsrik internationellt erkänd forskargrupp
 • ha visat förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
 • ha dokumenterad kontinuerlig aktuell (5 år) klinisk erfarenhet inom ett för anställningen relevant ämne
 • ha goda kunskaper i engelska
*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder, övrig information
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Sista ansökningsdatum

2024-01-08

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.
Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat