arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Kock 3.sjöstridsflottiljen Karlskrona

 • Yrkesroll

  Kock, fartyg

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 juni

 • Sök jobbet senast

  6 augusti

Om jobbet

Kock 3.sjöstridsflottiljen Karlskrona
Som kock på 3.sjöstridsflottiljen utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Hos oss blir du en viktig pusselbit i Försvarsmaktens vision; för ett starkare försvar – möter varje hot, klarar varje utmaning. Det är vi som tillsammans får det att hända. Allvar och ansvar i ett positivt samarbetsklimat där vi alla är kunniga, öppna och engagerade.

Om förbandet

3.sjöstridsflottiljen opererar över stora havsområden för att kunna skydda sjövägar och sjötransporter. Vi skapar kontroll såväl över, på som under havsytan, bland annat genom samordning med sjöoperativ helikopter. Vi har förmåga att på stora avstånd bekämpa motståndaren med sjömålsrobot samt har förmåga att möjliggöra rörlighet för egna sjöstridskrafter och viktig sjöfart genom exempelvis minröjningsfartyg och röjdykare.

Vi utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen, vår självständighet och vårt sätt att leva så som vi själva väljer. Tjänsten som kock är placerad vid ett av 3.sjöstridsflottiljens fartyg med hemmahamn i Karlskrona.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som kock ombord ett av flottiljens fartyg arbetar du främst i byssan, fartygets kök. I varje byssa jobbar som regel två kockar. Som kock ges du ett stort ansvar i din yrkesroll och du ansvarar för allt från matplanering och beställning till att laga mat och sköta hygienen i byssan. Att vara kock ombord betyder att du utöver arbetet i byssan också kommer vara stridssjukvårdare ombord, vilket innebär att du är en del av fartygets sjukvårdsorganisation.

Kvalifikationer

Svenskt medborgarskap
Godkänd militär grundutbildning
Gymnasieexamen med godkända betyg i:
Matematik 1 (A), Svenska 1 (A), Engelska 1 (A)

Personliga egenskaper

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på de individer som anställs på flottiljen. Samarbetsförmåga, motivation, driv och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss. Som anställd sjöman förväntas du ta eget ansvar, vara flexibel och klara av ett högt arbetstempo. Vi ser även att du är nyfiken, lyhörd och klarar av att arbeta såväl i grupp som självständigt. Du bidrar med din kompetens i gruppen, du ser till helheten och vill att dina förmågor utvecklas.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet, och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsformen är tidsbegränsad anställning (8 år). Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte har haft en tidigare anställning i myndigheten.
Tjänsten omfattar heltid samt skyldighet att tjänstgöra utomlands. Arbetet är till del förlagt till kvällar och helger.

Arbetsorten är Karlskrona.

Tjänsten är en militär befattning.

Följande tester kommer att genomföras i samband med anställning
Hälsoundersökning för sjögående personal

FM FysS-tester
2 km löpning på maxtid 9 min 40 s
FM Multitest (push-ups, sit-ups, upphopp, rygghäng och armhäng)

Tilläggskrav för sjögående personal

400m simning utan tidskrav
Livräddning 50m på maxtid 2 min 30 s

Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids- och semesteravtal följer med anställningen.

Upplysningar om befattningen

Yrkesinformatör Amer Begovic, amer.begovic@mil.se

Information om rekryteringsprocessen

HR-chef Wilhelm Tornerhjelm, wilhelm.tornerhjelm@mil.se 

Fackliga företrädare

Officersförbundet (OFR/O): Jonas Rydmarker, jonas.rydmarker@mil.se

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-05.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ofullständig ansökan kommer ej att behandlas.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Lön

Försvarsmakten tillämpar individuell och differentierad lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat