arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Konservator till enheten för de arkeologiska samlingarna

 • Yrkesroll

  Antikvarie

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  25 april

Om jobbet

Enheten för de arkeologiska samlingarna ansvarar för myndighetens arkeologiska och osteologiska samlingar, och ingår som en av fyra enheter i Avdelningen för samlingar och forskning. Som myndighetens expertenhet för frågor kring de arkeologiska och osteologiska samlingarna och deras sammanhang deltar enhetens medarbetare i olika projekt, besvarar förfrågningar och handlägger lån. Accession och registrering av nyinkommet material är en central del av enhetens arbete. Enheten arbetar också med samlingsförvaltning, magasinsfrågor, förebyggande konservering. Därutöver arbetar enhetens medarbetare tillsammans med personal från andra avdelningar med t ex programverksamhet, utställningsproduktion och förvaltning av stående utställningar. Tillsammans gör vi historia tillgängligt för fler!

De samlingar som enheten förvaltar sträcker sig kronologiskt från människans äldsta tid fram till idag, och omfattar ungefär 10 miljoner föremål samt en mycket stor osteologisk samling. Samlingarna växer kontinuerligt genom att fynd från arkeologiska undersökningar tillförs SHM. Samlingarna är en resurs inte bara för myndighetens utställningar utan är också en forskningsresurs både nationellt och internationellt. Nu söker vi en engagerad och kunnig konservator som vill bidra i arbetet med att bevara, tillgängliggöra och bygga kunskap kring de arkeologiska samlingarna.

Arbetsuppgifter

Arbetet med de arkeologiska samlingarna karaktäriseras av att man ofta hanterar stora mängder information eller föremål. Som konservator är man ofta involverad i många olika ärenden och projekt parallellt. Som konservator inom de arkeologiska samlingarna verkar du inom området förebyggande konservering. I detta ingår exempelvis att arbeta tillsammans med enhetens antikvarier och genomföra tillståndsbedömning, tillståndsdokumentation och besiktning, exempelvis i samband med lån. Du kommer också arbeta med att tillsammans med enhetens antikvarier bedöma externa analysförfrågningar utifrån t ex metodens relevans och risker för föremålen. Du bidrar med konservatorskompetens i arbetet med att införliva nya arkeologiska material i SHM:s arkeologiska samlingar. Du arbetar också med magasinsfrågor, frågor kring klimatförhållanden i magasin och utställningar samt bevarandefrågor i samband med utställningsproduktion. Du kommer också arbeta i en beställarroll vid beställning av konservering genom extern aktör.

Som konservator bidrar du också till att strategiskt utveckla SHM:s samlingsförvaltning och kunskapsuppbyggnad. Vi ser att området Heritage science får allt större betydelse för de arkeologiska samlingarna, särskilt genom externa analysförfrågningar. Vi ser också att digitaliseringen är ett viktigt utvecklingsområde, också inom konservatorernas arbetsområde. Därutöver bidrar konservatorerna också i arbetet med att hantera ohälsosamma ämnen i samlingen, beredskap och RVR samt hållbarhet. Vi ser att det i framtiden finns ett behov av arbete med vårdplaner.

Kvalifikationer

Du ska ha lägst kandidatexamen i konservering från universitet eller högskola. Du ska också ha mycket god kännedom om vård och bevarande av arkeologiska föremål, antingen genom utbildning eller yrkesverksamhet som konservator. Du ska också ha mycket god kännedom om förebyggande konservering, tillståndsbedömning och tillståndsdokumentation av arkeologiska föremål genom yrkeserfarenhet.  Du ska ha goda kunskaper i svenska. Du ska också ha goda språkkunskaper i engelska, då tjänsten kan innebära internationella kontakter.

Det är meriterande med högre akademisk examen i konservering så som exempelvis masterexamen, eller konservatorsexamen i kombination med doktorsexamen inom annat relevant ämnesområde. Då stora delar av samlingen utgörs av arkeologiska metallföremål är det meriterande med inriktning mot metallkonservering antingen genom utbildning eller yrkeserfarenhet.

Flerårig yrkeserfarenhet av likartat arbete med arkeologiska samlingar vid museum är meriterande, alternativt erfarenhet som konservator av bevarandefrågor i den uppdragsarkeologiska processen exempelvis genom uppdragsverksamhet hos större konserveringsaktör alternativt arkeologisk aktör.

Det är meriterande med mycket god kännedom om laborativa metoder relevanta inom forskning på arkeologiska föremål, inklusive metoder som används på osteologiska material samt deras forskningsrelevans liksom erfarenhet av och god kännedom om forskningsområdet Heritage science och nätverk inom detta område.

Det är också meriterande med kompetens inom digitalisering och digitala metoder relevanta för konservatorsyrket så som exempelvis dokumentation, digital besiktning och digitala kurirresor.

Därutöver ser vi gärna kompetens inom hållbar samlingsförvaltning, konservatorskompetens om arkeologiskt numismatiskt material så som exempelvis myntfynd samt erfarenhet av och kompetens kring arbete med ohälsosamma ämnen i arkeologiska samlingar och den arkeologiska processen.

Vi ser att god förmåga att effektivt hantera, dokumentera eller på andra sätt bearbeta stora mängder föremål och föremålsinformation är centralt för tjänsten.

Tjänsten innebär mycket eget ansvar vilket kräver stor förmåga till självledarskap, förmåga att arbeta självständigt inom givna ramar samt leveransförmåga i förhållande till deadlines. Arbetsbelastningen kan periodvis vara hög, varför stresstålighet, förmåga att ha många parallella arbetsuppgifter samt förmåga att självständigt planera sitt arbete är centrala.

SHM är en matrisorganisation där konservatorerna normalt ingår i många olika projekt och aktiviteter tillsammans med kollegor både inom och utanför samlingsförvaltningen. God samarbetsförmåga, lyhördhet och förmåga att tillsammans med en grupp arbeta mot gemensamma mål är därför centralt.

Anställningsvillkor

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring. Tjänsteplacering är Stockholm, tjänstgöring på myndighetens samtliga museer, kontor och externa magasin kan förekomma. Vid anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att efterfrågas. Resor så som kurirresor kan förekomma.

Övrigt

Examen ska vara belagd genom kopia på examensbevis. Kännedom om laborativa analyser och området Heritage science ska kunna beläggas exempelvis genom publikation, konferensdeltagande eller liknande. Exempel på genomförd tillståndsdokumentation eller motsvarande kan komma att efterfrågas i rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan senast 25 april!

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat