arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Laboratorieassistent inom ekotoxikologi

 • Yrkesroll

  Miljökemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 januari

 • Sök jobbet senast

  13 mars

Om jobbet

vid institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2024-03-13.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna vid naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal från mer än 30 olika länder. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, atmosfärvetenskap, biogeokemi och ekotoxikologi. Som medarbetare vid institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Inom enheten för ekotoxikologi/Exposure and Effects (AcesX) finns just nu behovet av en laboratorieassistent för att stödja enheten inom analytisk kemi, specifikt inom spåranalys av organiska kemikalier som återfinns i luftprover tagna inom- såväl som utomhus. Forskningsprojektet finansieras av Horizon Europe (INQUIRE-projektet) och inkluderar ett brett konsortium från 20 globala universitet och forskningsorganisationer. Målet med INQUIRE är att förbättra luftkvalitén inomhus genom att skapa en bättre förståelse av luftburna kemikalier i >200 europeiska hem. Detta med syftet att uppmärksamma källor och potentiella källor med toxikologiska effekter. På Stockholms universitet/ACES stödjer vi INQUIRE-projektet med en ny passiv luftprovsteknologi (new passive air sampler technology) lämplig för spårning av ickemålsanalys (non-target analysis) av luftburna kemikalier.  

Arbetsuppgifter

Laboratorieteknikern kommer att handledas av professor Jonathan Martin och Dr. Adrià Sunyer Caldú inom enheten för ekotoxikologi/exposure and effects vid institutionen för miljövetenskap (ACES). Den kandidat som blir föreslagen till anställningen kommer primärt arbeta vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) med en mångfacetterad forskningsgrupp inom chemical exposomics. Ett stort bidrag kommer vara att ge laboratoriet stöd i att förbereda prover och analys av passiva luft prover (passive air samples). Specifika ansvarsområden inkluderar:
 • Att beställa och organisera laboratoriets material och reagenser samt skapa kemiska lagerlösningar (stock solutions).
 • Följa givet standardförfarande gällande rengöring, paketering och frakt av passiva luftprover till samarbetspartners i Europa.
 • Ta emot, organisera och bevara fältprover.
 • Följa givet standardförfarande gällande extraktion och förberedelse av luftprover för masspektronomisk analys.
 • Följa upp laboratoriets rutiner, ansvara för inköp av laboratoriematerial och kommunicera ut denna information till gruppmedlemmar.

Kvalifikationer

Tekniska anställningar är huvudsakligen till för att ge stöd till pågående forskning. Sökande förväntas ha en svensk kandidatexamen inom kemi eller närliggande ämne, eller motsvarande examen från ett annat land. Den sökande förväntas ha kunskap inom analytisk kemi och tidigare laboratorieerfarenhet är av avgörande betydelse. En master-/eller doktorsexamen kommer att bedömas som en stor tillgång, likväl som forskningserfarenhet inom masspektronomi (mass spectrometry).

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller under 12 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning, ange därför gärna löneanspråk. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av professor Jonathan Martin, tfn 072-146 27 73, jon.martin@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat