arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i arkeologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 maj

 • Sök jobbet senast

  24 juni

Om jobbet

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan
finns drygt 13 500 studenter, cirka 80 program och 340 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap,
teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av
forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor
och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Arkeologiämnet på Södertörns högskola har en bred allmänarkeologisk bas, och en röd tråd i utbildningen är arkeologi i samverkan med det övriga samhället. Södertörns högskola ger fristående kurser i arkeologi på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Till ämnet arkeologi är även centrumbildningen MARIS (Maritime Archaeological Research Institute at Södertörns University) kopplad. Arkeologiämnet ingår också i ett par program, bland annat Arkivarie- och kulturarvsprogrammet. Ämnet arkeologi ingår i Institutionen för historia och samtidsstudier som är en humanistisk mångvetenskaplig institution som även innefattar arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, historia, idéhistoria, etnologi, religionsvetenskap, samt centrumbildningen Samtidshistoriska institutet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och handledning inom ämnet arkeologi på grundnivå och avancerad nivå. Arkeologi är ett litet ämne och lärare förväntas undervisa på alla kronologiska perioder, teorimoment samt fältkurs. Undervisning förekommer även på institutionens mångvetenskapliga kurser på avancerad nivå samt på högskolans gemensamma utbildningar, exempelvis lärarutbildning och polisutbildning. Till undervisning räknas även kursansvar samt att delta i kursutvecklingsarbete. Arbete med ansökningar om externa forsknings- och samverkansmedel kan förekomma. Administrativa uppdrag kan ingå. Undervisningen sker på svenska.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor i arkeologi är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i arkeologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller ha motsvarande kompetens. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samverkansuppdrag, bidrag till ämnesområdets utveckling, samt genom uppdrag som sakkunnig, redaktör eller motsvarande.

Pedagogisk skicklighet visas genom undervisning av hög kvalitet och i betydande omfattning, deltagande i pedagogiskt utvecklingsarbete, ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen, samverkansinitiativ, forskningsanknytning av högre utbildning och utveckling av kurser.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska pedagogisk skicklighet viktas högre än vetenskaplig skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.
 • Pedagogisk skicklighet inom undervisning i arkeologi på alla undervisningsnivåer, kronologiska perioder samt fältarbete
 • Skicklighet att bedriva samverkan inom utbildning såväl som forskning
 • Pedagogisk skicklighet inom mångvetenskaplig utbildning
 • Administrativ skicklighet
För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Personliga förmågor

God samarbetsförmåga både i vetenskapliga sammanhang och i samverkansprojekt.

Anställningen

Anställningen är tillsvidare på deltid 50 % med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 2024-06-24.

Ytterligare upplysningar

Ann af Burén, avdelningsföreståndare, 08-608 48 33, ann.af.buren@sh.se
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Fackliga kontaktpersoner:

SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat