arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i Cirkus

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 mars

 • Sök jobbet senast

  13 maj

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar.

Denna här tjänsten är placerad på institution 1, där ämnesområde Cirkus ingår. 

Läs mer om SKH:s cirkusprogram här: https://www.uniarts.se/english/circus/

 

Välkommen att söka anställning som lektor i cirkus!

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom Cirkus.

Som lektor är du ledande inom ditt konstnärliga område, kvaliteten på verksamheten är på högsta internationella nivå och du har en djup och bred kunskap om ditt konstnärliga område. Du förväntas delta i och leda konstnärligt forskningsarbete och kunna kritiskt reflektera över de konstnärliga processer som är en del av din undervisning.

Den här tjänsten är för dig som är intresserad av att koppla samman praktik och teori. Vi arbetar i lärarlag och undervisningen planeras och genomförs i samarbete med andra lärare inom ämnesområdet cirkus, institutionen och SKH.

 
Arbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter omfattar även:

 • Ansvar för studenters utbildning inom på cirkus.
 • Arbete för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbete med kursadministration, delta i institutionens utvecklingsarbete och samarbeta med såväl interna SKH-organisationer som med externa parter.
 • Att aktivt delta i utvecklingen inom cirkus och den samhällsutveckling som är av relevans för arbetet vid universitetet.
 • Att bidra till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt främja integrationen dem emellan.
Som lektor kommer du att ha en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samarbete på SKH, samt i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan komma att erbjudas uppdrag eller ansvar för utbildningsprogram eller inriktningar, styrelseuppdrag samt ges tid och möjlighet att bedriva konstnärlig forskning. 

Behörighet
För att vara behörig till tjänsten som lektor i cirkus måste du visa både konstnärlig och pedagogisk skicklighet inom cirkusområdet.

Läs mer om behörighetskraven för konstnärlig och pedagogisk kompetens på vår webbplats: https://www.uniarts.se/english/about-uniarts/careers/artistic-and-teaching-expertise#AssistantProfessor

Detaljerad information om kvalifikationer och bedömningsgrunder för läraranställningar framgår av 4 kap. 3 och 4 §§ högskoleförordningen.

Detta kräver en djup förståelse för och omfattande erfarenhet av cirkus. Dessutom har du de personliga egenskaper som krävs för att på ett kompetent sätt fullgöra uppdraget och för att kunna företräda universitetet på ett sätt som är till nytta för organisationen. För denna tjänst krävs förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska.

Bedömningskriterier
Följande kriterier kommer att bedömas i prioritetsordning, och måste dokumenteras:
 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärlig forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet: visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang inom eller utom högskolan.
 • Praktisk kunskap om och förmåga att lära ut individuella och kollektiva cirkusdisciplinära tekniker.
 • Visade pedagogiska och konstnärliga färdigheter i en eller flera cirkusdiscipliner, inklusive olika passningstekniker
 • God samarbets- och kommunikationsförmåga
 • Erfarenhet av scenframställning, konstnärligt skapande och regiarbete inom cirkusområdet.
 • Förmåga att beskriva och reflektera över din undervisning och ditt förhållningssätt till utbildning
 • Administrativa färdigheter
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv, kollegial miljö som främjar och stödjer jämlikhet, mångfald och inkludering. Vi lägger stor vikt vid öppen kommunikation, där studenter och personal är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid förmågan att kommunicera och agera på ett professionellt sätt, att arbeta i team och att bidra till och främja pedagogiska och konstnärliga riktningar som fastställts av ledningen. 

 

Sökande som inte behärskar svenska förväntas inom två år ha tillägnat sig tillräckliga språkkunskaper för att kunna arbeta i en svenskspråkig undervisningsmiljö.  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du har genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren genomgå, högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Om tjänsten

Anställningens omfattning är 100% av heltid och är tidsbegränsad till 5 år. Tillträde 1 april 2025 eller enligt överenskommelse. 

Stockholms konstnärliga högskola vill ta tillvara de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten. SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation vad gäller jämställdhet och etnisk mångfald. 

Hur ansöker jag och hur ser rekryteringsprocessen ut?
Ansökningar ska skrivas på engelska eftersom de kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer SKH 2024/196/2.2.1

Utförlig information om vad som ska ingå i din ansökan hittar du här:
Jobba på SKH (uniarts.se)

 

Vi välkomnar din ansökan senast den 2024-05-13

För denna rekrytering har vi gjort vårt annonsval och vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare, rekryteringsbyråer eller motsvarande.

Lön

Individuell månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat