arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i design med inriktning mot interaktiva teknologier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 maj

 • Sök jobbet senast

  10 juni

Om jobbet

Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk. Sedan 1844 har vi utbildat en mängd olika yrkesgrupper inom dessa fält samt bild- och slöjdlärare. Vi bedriver både konstnärlig och vetenskaplig utbildning/forskning och har idag cirka 900 studenter och 200 anställda.www.konstfack.se
Vi rekryterar utifrån kompetens och i enlighet med skolans strävan efter ökad mångfald och frihet från diskriminering. På kandidatprogrammet Industridesign utbildas studenter för att utveckla produkter och tjänster inom flera olika områden. Studenten designar produkter, genomför användarstudier och experiment i samarbete med andra aktörer och i varierande miljöer. Genom att gestalta och materialisera idéer kan designers skapa innovativa och praktiska lösningar på problem och utforska estetiska kvaliteter, men också väcka idéer om hur vi kan förhålla oss till varandra och vår omgivning på hållbara, och ibland oväntade sätt.

Hållbarhet är en grön tråd genom hela vår utbildning och en anledning till att studenter ofta fortsätter sin utbildning på vårt masterprogram. Flera aspekter av design för hållbar utveckling är integrerade i utbildningen, till exempel cirkulär design, FNs globala mål för hållbar utveckling, hållbara material och hållbar produktion.

Masterprogrammet Design Ecologies lyfter fram designens roll i ekologiska processer, främjar ett designtänkande som värnar om flera olika livsformer och erkänner människans ömsesidiga beroende av andra arter. Programmet är socialt förankrat, har kopplingar till industrin och fokuserar på framtidens designpraktik, vilket förbereder studenterna för både yrkeskarriärer och vidare studier på doktorandnivå.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och ämnesutveckling med särskilt fokus på interaktiva teknologier. Detta innebär undervisning i design baserad på interaktionen mellan människa och teknologi i produkter, tjänster och system över tid. Omsorg kring hållbarhetsaspekter är av vikt i den utlysta tjänsten. Arbetet innebär praktisk undervisning i konstnärliga processer, så väl som konceptuella, deltagande och kritiska metoder, samt teknik och hantverk inom interaktionsdesign. Som lektor är din roll att stödja studenterna att utveckla färdigheter och förstå de erfarenhetsmässiga, sociala och miljömässiga dimensionerna av design.

Tjänsten innebär undervisning på kandidat- och masternivå. Lektorn planerar undervisningen och stödjer studenternas utveckling genom övningar, workshops, seminarier, kritik, handledning och föreläsningar.

I arbetsuppgifterna ingår även utveckling av utbildningsprogrammen och deltagande i Konstfacks gemensamma arbete i till exempel styrelser och råd. Arbetet utförs huvudsakligen på plats vid Konstfack. I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter och tid för kompetensutveckling.

Anställningen
Anställningen omfattar 50 procent av heltid i högst fem år med möjlighet till förnyad anställning i ytterligare högst fem år. Önskat tillträde är februari 2025. Arbetstiden är förlagd på Konstfack med flera tillfällen varje arbetsvecka. Distansarbete från utlandet är inte möjligt.

Den sökande

Den ideala kandidaten har ett stort engagemang och kunskap om interaktiva teknologier inom design och har erfarenhet av att utveckla produkter, tjänster och system som främjar ett medvetet förhållningssätt till hållbar utveckling. Vi söker en person som vill använda och utveckla detta i undervisning.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder
Behörighetskrav och bedömningsgrunder vid anställning av lärare finns angivna i högskole-förordningen samt i Konstfacks anställningsordning. Med behörighetskrav avses minimikraven som behöver uppfyllas för att vara aktuell för anställningen. Med bedömnings-grunder avses de faktorer som bedöms utöver behörighetskraven, om behörighetskraven är uppfyllda.

Behörighetskraven för den här anställningen är:
 • Pedagogisk erfarenhet inom högskola, annan undervisning eller övrig professionell kontext
 • Högskoleutbildning på minst avancerad nivå eller annan yrkeserfarenhet som bedöms likvärdig med hänvisning till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • Dokumenterad erfarenhet inom design med fokus på interaktiva teknologier
 • Arbetslivserfarenhet som designer inom industri eller organisationer
 • Goda språkfärdigheter i engelska.

Bedömningsgrunderna för den här anställningen är:

 • Skicklighet som praktiserande designer
 • Praktiska och teoretiska kunskaper inom interaktiva teknologier, exempelvis somateknik, mikrokontroller, fysisk databehandling och Extended Reality (XR)
 • Professionell kunskap om interaktiva teknologier i relation till design för hållbarhet
 • Goda kunskaper om metoder för att arbeta med "interactive prototyping", "experience prototyping" och/eller deltagandeprocesser
 • Visad förmåga att bidra till ämnesutveckling självständigt och i samarbete med andra
 • God förståelse för branschsammanhang, användarens och andra intressenters erfarenheter och perspektiv
 • Kunskap om designteori och konstnärlig forskning
 • God pedagogisk förmåga
 • Förmåga att föra en reflekterande och kritisk dialog om hållbar utveckling
 • Professionellt nätverk inom ämnesområdet, på nationell och internationell nivå
 • Erfarenhet av forskning eller likvärdigt utforskande designarbete
 • Goda språkfärdigheter i svenska eller andra skandinaviska språk.
Det här är en förkortad annons. För fullständig information om anställningen, ansökningsprocessen samt för att registrera din ansökan, vänligen besök Konstfacks hemsida. 

Välkommen med din kompletta ansökan märkt med diarienummer KF2024/VO2P/27 senast den 10 juni 2024.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ 50%