arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i fastighetsvetenskap m inr fastighetsindelning & rättighetssystem

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 juni

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

Ämnesområde
Fastighetsvetenskap med inriktning mot fastighetsindelning och rättighetssystem.

Ämnesbeskrivning

Ämnesområdet innefattar utformning av fastigheter och fastighetssystem samt därmed sammanhängande markanvändnings- och bebyggelsestrukturer. Ämnets fokus avser det svenska samhällets krav på rationella och lämpligt utformade fastigheter och andra markbaserade rättighetssystem samt metoder för att förändra fastighetsindelningen och rättighetssystemen. Detta inkluderar teorier rörande samhällets behov av och krav på rationella och lämpligt utformade fastigheter och andra markanknutna rättighetssystem, samt effektiva metoder för att förändra fastighetsindelning och rättigheter. Frågor rörande fastighetsregistrering och fastighetsinformation ingår också.

Arbetsuppgifter

Anställningen omfattar forskning och undervisning inom ämnesområdet. Inom forskning förväntas lektorn bidra till pågående forskningsprojekt samt söka extern finansiering för nya projekt och bedriva forskning i nära samarbete med partner inom och utanför KTH.

Lektorn förväntas undervisa på svenska och engelska på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet. Detta innefattar utveckling av befintliga och nya kurser. Lektorn förväntas även handleda på avancerad nivå och forskarnivå inom ämnesområdet. Administrativa uppgifter ingår också som del i fakultetsarbete vid universitetet.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor är den som har:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och
- visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.

Det är av högsta betydelse att den sökande har

- vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet.
- pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet.
- förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
- förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Det är av näst högsta betydelse att den sökande har

- samarbetsförmåga.
- skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- administrativ skicklighet.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Ansökan

Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen.

Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem.

För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/styrning/styrdokument/regler/rekrytering-1.661837.

Övrigt

Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

KTH Relocation bistår med hjälp i frågor om etablering i Sverige och på KTH, https://www.kth.se/en/om/work-at-kth/relocation

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Om KTH


KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Snarast Tillsvidareanställning