arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i film och media med inriktning klipp

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 augusti

 • Sök jobbet senast

  24 september

Om jobbet

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) utbildar och forskar inom cirkus, dans, danspedagogik, film, media, opera, scenkonst och skådespeleri. Genom banbrytande utbildning och forskning vill vi stärka konstens kraft och förmåga att möta samhällets utmaningar.

Vill du bidra till en attraktiv studie-, forsknings- och arbetsmiljö? Hos oss blir du en viktig del i en miljö där vi genom nyskapande arenor för morgondagens tongivande konstnärer, forskare och pedagoger bidrar på konstnärlig grund till en aktiv dialog med det omgivande samhället. Gemensamt bär vi en kultur med en stark vi-känsla som utmärks av ansvar, tillit och engagemang.r:

https://www.uniarts.se/studera-vid-skh/film-och-media

Välkommen att söka anställning som lektor i film och media med inriktning klippning!

Vi söker dig som vill arbeta med undervisning, forskning och handledning på samtliga nivåer inom film och media.

Som lektor måste du ha både omfattande konstnärlig praktik såväl som djup teoretisk förståelse för ditt konstfält. Du förväntas engagera dig i och driva konstnärligt forskningsarbete samt kritiskt kunna reflektera över de konstnärliga processer som ingår i din undervisning.

Arbetsuppgifter

Studenternas utbildning inom film och media sker till stor del genom praktiska övningar, enskilt, eller i team med andra studentgrupper inom institutionen eller i samarbete med studenter från övriga SKH.

Tack vare din egna gedigna erfarenhet av olika uppdrag som klippare för film och media inom olika uttryck skapar du möjligheter för studenterna att utveckla grunderna för ett självständigt konstnärskap så att de har möjlighet att verka professionellt efter utbildningen. Du undervisar och handleder inom ämnet klippning och närliggande områden så som bildberättande, dramaturgi, workflows i postproduktion med mera.

På grundnivå undervisar du studenter som siktar mot att arbeta med klippning inom film och mediaområdet. På avancerad nivå undervisar och handleder du studenterna i deras individuella fördjupande arbete mot en ytterligare stärkt konstnärlig identitet. Du ger studenter på båda nivåer möjligheten till ett experimenterande och undersökande förhållningssätt som gör att de kan vara en del i utvecklingen av det mediabaserade området.

Inom fristående kurser förstärker du studenternas yrkeskompetens ytterligare för att ge dem möjlighet till att verka i och utvecklas i takt med branschen och därmed få ett hållbart arbetsliv. 

I dina arbetsuppgifter ingår dessutom att du:

 • Ansvarar för studenternas utbildning inom klippning och i olika relevanta klippprogram
 • Aktivt utvecklar SKH:s utbildning och konstnärliga forskning samt verkar för integration mellan dessa.
 • Arbetar för att utveckla befintliga och nya kurser och program i förhållande till andra inriktningar på institutionen.
 • Arbetar med kursadministration, medverkar i institutionernas utvecklingsarbete samt samverkar såväl internt inom SKH som med externa parter.
 • Aktivt medverkar till utvecklingen inom klipp och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet på högskolan.
 • Bidrar till utvecklingen av SKH:s utbildning och forskning samt verkar för integration mellan dessa.
Du har en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam kultur av öppenhet och samverkan på SKH samt vara delaktig i skapandet av en god arbetsmiljö. Du kan erbjudas uppdrag som exempelvis program- eller inriktningsansvarig, du kan få nämnduppdrag samt även beredas möjlighet till tid för konstnärlig forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som lektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet inom området film och media

Läs mer om behörigheter för konstnärlig och pedagogisk skicklighet här på vår webbplats:

https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor">https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh/konstnarlig-och-pedagogisk-skicklighet#Lektor

Mer om behörighet för anställning som lärare finns även angivet i 4 kap 3-4 § högskoleförordningen.

Arbetsuppgifterna förutsätter att du har en aktiv konstnärlig praktik inom film och media med inriktning klipp. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Bedömningsgrunder

Följande bedömningsgrunder kommer att bedömas i prioriteringsordning:
 • Konstnärlig skicklighet; breda och djupa kunskaper inom inriktning för ditt konstnärliga område samt god förmåga att utveckla och genomföra konstnärligt forsknings- och utvecklingsarbete av hög kvalitet.
 • Pedagogisk skicklighet; visat pedagogisk skicklighet i konstnärliga sammanhang.
 • Bred erfarenhet av olika undervisningsformer/examinationsformer, förmåga att utveckla och genomföra utbildning av hög kvalitet på olika nivåer.
 • Förmåga att beskriva sin undervisning och sitt pedagogiska förhållningsätt.
 • Dokumenterat god samarbetsförmåga
 • Administrativ skicklighet
Som anställd på Stockholms konstnärliga högskola deltar du i en positiv och kollegial miljö som främjar och stöder jämlikhet, mångfald och inkludering. Fokus på öppen kommunikation, där studenter och anställda är engagerade och deras bidrag uppmuntras. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Du ska ha genomgått, eller förväntas inom närmsta tre åren, genomgå högskolepedagogisk utbildning eller på annat dokumenterat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Om du inte kan undervisa på svenska/norska/danska är det önskvärt att du kan göra detta inom två år efter att anställningen tillträtts.

Om anställningen

Anställningens omfattning är 100% procent av heltid och är tidsbegränsad till 5 år. Tillträde 1 oktober 2024 eller enligt överenskommelse.

Stockholms konstnärliga högskola vill ta tillvarata de kvaliteter som möten mellan olika perspektiv och erfarenheter tillför verksamheten. SKH välkomnar särskilt sökande som kompletterar vår organisation avseende jämställdhet och etnisk mångfald.

Hur ansöker jag, hur går processen till?
Ansökan ska skrivas på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Du registrerar din ansökan och laddar upp dokument i vårt rekryteringssystem. Märk alla handlingar med diarienummer 2023/553/2.2.1.

Utförlig information om vad som ska ingå i ansökan hittar du i dokumentet ”Vad ska ansökan innehålla (lärare)” här på vår webbplats: https://www.uniarts.se/om-skh/jobba-pa-skh

Välkommen med din ansökan senast 2023-09-10!

Lön

Individuell månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat